Grau

360 crèdits - Facultat de Medicina

Grau de Medicina_Segon curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
23011 - Fisiologia: Aparells i Sistemes I   GRUP 01 GMED 23/01/2019 09:30 - 12:30
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 03
23011 - Fisiologia: Aparells i Sistemes I   GRUP 01 GMED 08/02/2019 13:30 - 16:30 Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
23012 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes I   GRUP 01 GMED 10/01/2019 09:30 - 11:30
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 03
23012 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes I   GRUP 01 GMED 10/01/2019 15:30 - 18:30
 • Son Espases. Hospital Universitari Laboratori 03. Sala de dissecció
 • Son Espases. Hospital Universitari Laboratori 04. Ciències Morfològiques i Fisiologia
23012 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes I   GRUP 01 GMED 04/02/2019 13:30 - 15:30 Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
23012 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes I   GRUP 01 GMED 04/02/2019 15:30 - 18:30
 • Son Espases. Hospital Universitari Laboratori 03. Sala de dissecció
 • Son Espases. Hospital Universitari Laboratori 04. Ciències Morfològiques i Fisiologia
23013 - Ètica Mèdica   GRUP 01 GMED 16/01/2019 13:30 - 15:00
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 03
23013 - Ètica Mèdica   GRUP 01 GMED 06/02/2019 13:30 - 15:00 Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
23014 - Histologia: Aparells i Sistemes   GRUP 01 GMED 18/01/2019 09:30 - 11:30
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 03
23014 - Histologia: Aparells i Sistemes   GRUP 01 GMED 07/02/2019 13:30 - 15:30 Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
23015 - Genètica Humana   GRUP 01 GMED 15/01/2019 09:30 - 11:30
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 03
23015 - Genètica Humana   GRUP 01 GMED 05/02/2019 13:30 - 15:30 Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
23016 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes II   GRUP 01 GMED 06/06/2019 09:30 - 11:30
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 03
23016 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes II   GRUP 01 GMED 06/06/2019 11:30 - 14:30 Son Espases. Hospital Universitari Laboratori 03. Sala de dissecció
23016 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes II   GRUP 01 GMED 02/07/2019 13:30 - 15:30 Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
23016 - Anatomia i Embriologia: Aparells i Sistemes II   GRUP 01 GMED 02/07/2019 15:30 - 18:30 Son Espases. Hospital Universitari Laboratori 03. Sala de dissecció
23017 - Comunicació i Salut   GRUP 01 GMED 05/06/2019 09:30 - 11:00
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 03
23017 - Comunicació i Salut   GRUP 01 GMED 01/07/2019 13:30 - 15:00 Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
23018 - Psicologia Mèdica   GRUP 01 GMED 11/06/2019 09:30 - 11:30
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 03
23018 - Psicologia Mèdica   GRUP 01 GMED 03/07/2019 13:30 - 15:30 Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
23019 - Microbiologia   GRUP 01 GMED 13/06/2019 09:30 - 11:30
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 03
23019 - Microbiologia   GRUP 01 GMED 04/07/2019 13:30 - 15:30 Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
23020 - Fisiologia: Aparells i Sistemes II   GRUP 01 GMED 18/06/2019 09:30 - 12:30
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 02
 • Son Espases. Hospital Universitari Aula 03
23020 - Fisiologia: Aparells i Sistemes II   GRUP 01 GMED 05/07/2019 13:30 - 16:30 Son Espases. Hospital Universitari Aula 02