Escoltar

Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

23011. Fisiologia: Aparells i Sistemes I (2020-21)

Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2020-21 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre