Escoltar

Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

En què consisteix?

Aquests estudis tenen com a finalitat formar professionals amb els coneixements científics necessaris per fer activitats de promoció i manteniment de la salut, prevenció de les malalties, i diagnòstic, tractament i rehabilitació de les persones amb problemes de salut.

Què hi aprendràs?

En acabar la formació, l’estudiant de Medicina estarà capacitat/ada per resoldre problemes clínics amb les habilitats i els coneixements adequats per a una posterior formació especialitzada en qualsevol de les branques de la Medicina, i aprendrà els elements bàsics per exercir la professió mèdica, incloent les responsabilitats legals, els principis ètics i les repercussions de les seves actuacions.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Les persones graduades en Medicina poden desenvolupar la seva activitat professional en les àrees assistencial, docent, investigadora i de gestió. La medicina és una professió sanitària titulada, regulada, col·legiada i amb una alta capacitat d'ocupació.

En acabar, els graduats poden:

  • Accedir a la formació sanitària especialitzada.
  • Exercir professionalment la medicina.
  • Realitzar les seves activitats en el marc de les institucions de salut: hospitals, centres de salut, clíniques privades, consultoris privats, etc.
  • Exercir la docència i la recerca a la Universitat i als centres de recerca.
  • Dur a terme activitats en relació amb la gestió dels serveis assistencials, la prevenció i promoció de la salut o la planificació sanitària.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Ciències de la Salut
60 places
360 crèdits. 6 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 20,82¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.296,92¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Hospital Univ. Son Espases