Matrícula per continuar estudis 2018-19

La matrícula de continuació estarà oberta del 4 al 12 de setembre de 2018:

  • Del 4 al 7 de setembre, es farà a partir de la cita rebuda, segons la nota competitiva de l'expedient acadèmic.
  • Del 8 al 12 de setembre a les 23:59, estarà oberta per a tots els alumnes.

Alumnes que continuen estudis

La matrícula de continuació d'estudis serà esglaonada del 4 al 7 de setembre en funció de la nota competitiva de l'expedient acadèmic.

Del 8 al 12 de setembre, la matrícula estarà oberta per a tots els alumnes.

Per això, els alumnes rebran un correu electrònic a finals de juliol en què se'ls indicarà a partir de quin dia i quina hora poden formalitzar la matrícula.

S'ha de tenir en compte que, per poder formalitzar la matrícula, s'ha de complir la normativa de permanència.

En cas de dubte, escriviu a <alumnes@uib.cat>.

Alumnes no matriculats el curs anterior

Si els alumnes de continuació no han estat matriculats el curs anterior:

  • poden anar als serveis administratius perquè els incloguin en les llistes de citació per a la matrícula esglaonada (que serà del 4 al 7 de setembre) segons la nota competitiva de l'expedient acadèmic;
  • o poden esperar a formalitzar la matrícula del 8 al 12 de setembre.

S'ha de tenir en compte que, per poder formalitzar la matrícula, s'ha de complir la normativa de permanència.

Alumnes que fan simultaneïtat d'estudis

Els alumnes que fan simultaneïtat d'estudis també faran la matrícula del 4 al 7 de setembre en funció de la nota competitiva de l'expedient acadèmic.

Per això, els alumnes rebran dos correus electrònics (un per a cada estudi) a finals de juliol en què se'ls indicarà a partir de quin dia i quina hora poden formalitzar la matrícula en cada cas. Aquests alumnes formalitzaran dues automatrícules, una per a cada estudi.

S'ha de tenir en compte que, per poder formalitzar la matrícula, s'ha de complir la normativa de permanència.

Alumnes que fan canvi de Seu

El dia 26 de juliol es publicarà la llista d'admesos per UIBdigital.

Els alumnes s'han de matricular en el mes de setembre (del 4 al 7 de setembre) en funció de la cita rebuda per correu electrònic segons la nota competitiva de l'expedient acadèmic o del 8 al 12 de setembre, que la matrícula estarà oberta per a tots els alumnes.

Alumnes de mobilitat

Els alumnes que han d'iniciar un programa de mobilitat en el mes de setembre poden formalitzar la matrícula als seus serveis administratius del 23 al 31 de juliol de 2018.

En cas de dubte de quan i com formalitzar la matrícula, s'han d'adreçar als serveis administratius.