Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir .

Dades i indicadors

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 43 19 34 22 42 44
Alumnes de nou ingrés SIIU (amb menys de 30 crèdits reconeguts) 41 19 31 20 41 44
Alumnes matriculats 85 87 87 76 92 106
Alumnes titulats - 3 6 13 11 5

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Maria Santos Fernández

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a l'Escola Politècnica Superior

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Memòria segona modificació 03/01/2018
Verificació Informe segona modificació 03/01/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 30/03/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Verificació Memòria primera modificació 30/04/2013
Verificació Informe primera modificació 30/04/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 04/09/2010
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 28/07/2010
Verificació Memòria del títol oficial 22/05/2009
Verificació Informe final de verificació 22/05/2009
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2009-10) 2009-10

Treballs de Fi de Grau

  • Aprenentatge automàtic jugant a videojocs
  • Arbres k-furcats amb valors extrems de l'índex de Sackin
  • Caracteritzacions d'algunes famílies d'uninormes discretes i de funcions d'implicació derivades
  • Superando los errores de Matemáticas en Secundaria
  • Viabilidad y seguridad para el seguimiento por smartphone de complicaciones postquirúrgicas en cirugía abdominal