Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir.

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 31 28 33 43 19 34 22 42 44
Alumnes matriculats 31 48 66 85 87 87 76 92 106
Alumnes titulats - - - - 3 6 13 11 5

 

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
  • Maria Santos Fernández

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a l'Escola Politècnica Superior

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Memòria segona modificació 03/01/2018
Verificació Informe segona modificació 03/01/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Verificació Resolució del Consell d'Universitats 10/05/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 30/03/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/11/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Verificació Memòria primera modificació 30/04/2013
Verificació Informe primera modificació 30/04/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Seguiment Informe de seguiment extern (2010-11) 27/06/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 04/09/2010
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 28/07/2010
Verificació Memòria del títol oficial 22/05/2009
Verificació Informe final de verificació 22/05/2009
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2009-10) 2009-10

Treballs de Fi de Grau

  • Aprenentatge automàtic jugant a videojocs