Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir .
Professorat Assignatures
Dr. Alberich Martí, Ricardo
Dra. Álvarez Torres, María Jesús
Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
Dr. Buades Capó, Antonio
Dr. Cardona Juanals, Gabriel
Dr. Carot Giner, Jaume Jesús
Dr. Coll Vicens, Bartomeu
Dr. Duran Grimalt, Joan
Dr. Femenias Nadal, Guillem
Dr. Fiol Roig, Gabriel
Dra. García Mosquera, Irene María
Gomila Salas, Juan Gabriel
Dr. González Hidalgo, Manuel
Dra. Llabrés Segura, Maria de la Mercè
Martínez Coronado, Tomás
Dr. Massanet Massanet, Sebastián
Dr. Miñana Prats, Juan José
Dr. Mir Torres, Arnau
Dr. Moyà Alcover, Gabriel
Pérez Zapata, Ana Beatriz
Dra. Petro Balaguer, Ana Belén
Dr. Pons Mayol, Joan Carles
Dr. Prohens Sastre, Rafel Jaume
Dr. Riera Palou, Felipe
Dr. Rocha Cárdenas, Jairo Enrique
Dr. Ruiz Aguilera, Daniel
Dra. Sbert Juan, Catalina
Dr. Teruel Aguilar, Antonio Esteban
Dr. Valero Sierra, Óscar
Dr. Valverde García, Lorenzo
Dra. Vich Llompart, Catalina
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20302 - Programació - Informàtica I Dr. Moyà Alcover, Gabriel (R)
20309 - Introducció a la Geometria Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
20311 - Àlgebra Lineal II Dra. Álvarez Torres, María Jesús (R)
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Dr. Buades Capó, Antonio (R)
20313 - Topologia Dr. Prohens Sastre, Rafel Jaume (R)
20315 - Àlgebra Abstracta I Dr. Bibiloni Serrano, Pedro (R)
20316 - Mètodes Numèrics I Dra. Vich Llompart, Catalina
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables
20318 - Geometria Afí i Mètrica Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries
20322 - Geometria Diferencial Dr. Prohens Sastre, Rafel Jaume (R)
20324 - Àlgebra Abstracta II
20327 - Equacions en Derivades Parcials
20328 - Funcions de Variable Complexa Dr. González Hidalgo, Manuel (R)
20329 - Introducció a l'Optimització Dr. Rocha Cárdenas, Jairo Enrique (R)
20331 - Geometria i Topologia de Varietats
20332 - Mètodes Numèrics II Dr. Mir Torres, Arnau (R)
20333 - Història de les Matemàtiques Dr. Valverde García, Lorenzo (R)
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques Dr. Cardona Juanals, Gabriel (R)
20342 - Didàctica de les Matemàtiques Dr. Ruiz Aguilera, Daniel (R)
20395 - English for Engineering Pérez Zapata, Ana Beatriz (R)
20570 - Anàlisi Matemàtica I
20571 - Àlgebra Lineal I
20572 - Fonaments de Matemàtiques
20573 - Laboratori de Software i Problemes I Dr. Valverde García, Lorenzo (R)
20574 - Anàlisi Matemàtica II
20575 - Matemàtica Discreta Dr. Pons Mayol, Joan Carles
20576 - Laboratori de Software i Problemes II Gomila Salas, Juan Gabriel (R)
20577 - Anàlisi Matemàtica III
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia
20579 - Probabilitat Dr. Coll Vicens, Bartomeu (R)
20580 - Algorísmia Dr. Fiol Roig, Gabriel (R)
20581 - Estadística Dr. Massanet Massanet, Sebastián (R)
20582 - Anàlisi de Dades
20583 - Models Matemàtics de la Física
20586 - Ampliació d'Equacions Diferencial: Sistemes Dinàmics i Caos
20587 - Ampliació d'Àlgebra i Matemàtica Discreta: Aspectes Computacionals
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic