Escoltar

Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir.
Professorat Assignatures
Dr. Alberich Martí, Ricardo
Dra. Alemany Hormaeche, Margarita
Dra. Álvarez Torres, María Jesús
Dr. Amengual Pou, Arnau
Dr. Argüeso Barriga, Daniel
Barceló Seguí, Carlos
Barros Bonnín, Vicente Alberto
Bauzá De Vez, Yolanda
Dr. Bauzá Riera, Antonio
Beltrán Alabern, Salvador
Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
Dr. Buades Capó, Antonio
Cardell Martínez, María Francisca
Dr. Cardona Juanals, Gabriel
Dr. Carot Giner, Jaume Jesús
Dr. Castro Ocón, José Aurelio
Dr. Coll Vicens, Bartomeu
Delgado Domínguez, Adelaida
Dr. Duran Grimalt, Joan
Dr. Estrany Bonnín, Bartomeu
Dr. Femenias Nadal, Guillem
Dra. Ferragut Simonet, Joana Francesca
Dra. Ferreira Marques, Helena Isabel
Dr. Ferriol Buñola, Pere
Dr. Fiol Roig, Gabriel
Dr. Fornós Astó, Juan José
Dr. Galli Granada, Ricardo Adolfo
Dra. García Mosquera, Irene María
Dra. García Ple, Carmen
Dr. Gelabert Ferrer, Bernadí
Dr. Gómez Pujol, Lluís
Gomila Salas, Juan Gabriel
Dr. González Hidalgo, Manuel
Dr. Guerrero Tomé, Carlos
Hermoso Verger, Alejandro
Hernández Arenaz, Iñigo
Dra. Leza Salord, María del Mar
Dr. Lisani Roca, José Luis
Dra. Llabrés Segura, Maria de la Mercè
Dr. Lladó Martín, Eduardo
Dra. Lladó Matas, Catalina
López Fuentes, Laura
Dr. Lozano Arnica, Gonzalo
Macedo, Demian Nicolás
Martínez Coronado, Tomás
Martínez Górriz, José Francisco
Dr. Massanet Massanet, Sebastián
Dr. Mas Sansó, Ramon
Dr. Miñana Prats, Juan José
Dr. Mir Torres, Arnau
Monserrat Valentí, Pau Antoni
Montes de Oca Durán, Juan Antonio
Morán Costoya, Alejandro
Dr. Moyà Alcover, Gabriel
Munar López, Margarita
Dr. Nilsson, Jan Olof William
Dr. Perales López, Francisco José
Pérez Zapata, Ana Beatriz
Dra. Petro Balaguer, Ana Belén
Dra. Piña Capó, María de las Nieves
Dr. Piña Fernández, Samuel
Pons Bonafé, Pedro José
Dr. Pons Mayol, Joan Carles
Dr. Prohens Sastre, Rafel Jaume
Quetglas Oliver, Miguel
Reus French, Antonio Bartolomé
Dr. Riera Palou, Felipe
Dr. Rivas Yarza, Pedro Antonio
Dr. Rocha Cárdenas, Jairo Enrique
Dr. Romero March, Romualdo
Dr. Rubí Barceló, Antoni
Dr. Ruiz Aguilera, Daniel
Dra. Sbert Juan, Catalina
Sintes Campos, Ester
Socias Llull, Jaume
Suñer Soler, Víctor
Dra. Terrasa Pont, Bàrbara
Dr. Teruel Aguilar, Antonio Esteban
Dr. Torrens Caldentey, Gabriel
Dr. Vaello Sebastiá, Antonio
Dr. Valero Sierra, Óscar
Valiente Arche, José Maria
Dr. Valverde García, Lorenzo
Dr. Varona Gómez, Javier
Vegas Alonso, Luis Manuel
Dra. Vich Llompart, Catalina
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20102 - Química
20103 - Biologia
20106 - Geologia
20111 - Genètica
20302 - Programació - Informàtica I Dr. Moyà Alcover, Gabriel (R)
20309 - Introducció a la Geometria Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
20311 - Àlgebra Lineal II
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Dr. Buades Capó, Antonio (R)
20313 - Topologia Dr. Prohens Sastre, Rafel Jaume (R)
20315 - Àlgebra Abstracta I
20316 - Mètodes Numèrics I Dra. Vich Llompart, Catalina
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables
20318 - Geometria Afí i Mètrica Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries
20322 - Geometria Diferencial Dr. Prohens Sastre, Rafel Jaume (R)
20324 - Àlgebra Abstracta II
20327 - Equacions en Derivades Parcials
20328 - Funcions de Variable Complexa Dr. González Hidalgo, Manuel (R)
20329 - Introducció a l'Optimització Dr. Rocha Cárdenas, Jairo Enrique (R)
20331 - Geometria i Topologia de Varietats
20332 - Mètodes Numèrics II Dr. Mir Torres, Arnau (R)
20333 - Història de les Matemàtiques Dr. Valverde García, Lorenzo (R)
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques Dr. Cardona Juanals, Gabriel (R)
20342 - Didàctica de les Matemàtiques Dr. Ruiz Aguilera, Daniel (R)
20395 - English for Engineering Pérez Zapata, Ana Beatriz (R)
20570 - Anàlisi Matemàtica I
20571 - Àlgebra Lineal I
20572 - Fonaments de Matemàtiques
20573 - Laboratori de Software i Problemes I Dr. Valverde García, Lorenzo (R)
20574 - Anàlisi Matemàtica II
20575 - Matemàtica Discreta Dr. Pons Mayol, Joan Carles
20576 - Laboratori de Software i Problemes II Gomila Salas, Juan Gabriel (R)
20577 - Anàlisi Matemàtica III
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia
20579 - Probabilitat Dr. Coll Vicens, Bartomeu (R)
20580 - Algorísmia Dr. Fiol Roig, Gabriel (R)
20581 - Estadística Dr. Massanet Massanet, Sebastián (R)
20582 - Anàlisi de Dades
20583 - Models Matemàtics de la Física
20586 - Ampliació d'Equacions Diferencial: Sistemes Dinàmics i Caos
20587 - Ampliació d'Àlgebra i Matemàtica Discreta: Aspectes Computacionals
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
20607 - Introducció a l'Empresa
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques Dr. Rubí Barceló, Antoni (R)
21202 - Economia Financera
21204 - Direcció de Producció i Operacions
21217 - Direcció Financera
21703 - Sistemes Digitals
21708 - Sistemes Operatius
21714 - Informàtica Gràfica Dr. Perales López, Francisco José (R)
21721 - Llenguatges de Programació
21722 - Intel·ligència Artificial
21752 - Fonaments de Física
21756 - Introducció a l'Electrònica
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Dr. Lisani Roca, José Luis (R)
21770 - Transmissió de Dades Dr. Femenias Nadal, Guillem (R)