Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir.

Grau de matemàtiques - Optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20342 - Didàctica de les Matemàtiques   GMA2 07/06/2019 16:00 - 20:00
20342 - Didàctica de les Matemàtiques   GMA2 03/07/2019 16:00 - 20:00
20587 - Ampliació d'Àlgebra i Matemàtica Discreta: Aspectes Computacionals   GMA2 11/06/2019 16:00 - 20:00
20587 - Ampliació d'Àlgebra i Matemàtica Discreta: Aspectes Computacionals   GMA2 05/07/2019 16:00 - 20:00
20589 - Ampliació de Models: Tractament Matemàtic de la Informació   GMA2 13/06/2019 16:00 - 20:00
20589 - Ampliació de Models: Tractament Matemàtic de la Informació   GMA2 08/07/2019 16:00 - 20:00
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic   GMA2 17/06/2019 16:00 - 20:00
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic   GMA2 09/07/2019 16:00 - 20:00