Escoltar

Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir .

Grau de matemàtiques - Optatives

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20342 - Didàctica de les Matemàtiques  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT 12/06/2020 16:00 - 20:00
20342 - Didàctica de les Matemàtiques  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT 03/07/2020 16:00 - 20:00
20586 - Ampliació d'Equacions Diferencial: Sistemes Dinàmics i Caos  GRUP 9, 2S, GMA2 18/06/2020 16:00 - 20:00
20586 - Ampliació d'Equacions Diferencial: Sistemes Dinàmics i Caos  GRUP 9, 2S, GMA2 13/07/2020 16:00 - 20:00
20587 - Ampliació d'Àlgebra i Matemàtica Discreta: Aspectes Computacionals  GRUP 9, 2S, GMA2 16/06/2020 16:00 - 20:00
20587 - Ampliació d'Àlgebra i Matemàtica Discreta: Aspectes Computacionals  GRUP 9, 2S, GMA2 10/07/2020 16:00 - 20:00
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic  GRUP 9, 2S, GMA2 22/06/2020 16:00 - 20:00
20591 - Ampliació d'Estadística: Aprenentatge Estadístic  GRUP 9, 2S, GMA2 14/07/2020 16:00 - 20:00