Escoltar

Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir.

Grau de Matemàtiques 3r curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 22/01/2020 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda A13. Aula de docència. Primer pis, ala est
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 12/02/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A16. Aula de docència. Primer pis, ala est
20322 - Geometria Diferencial  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 16/01/2020 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda A14. Aula de docència. Primer pis, ala est
20322 - Geometria Diferencial  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 10/02/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A15. Aula de docència. Primer pis, ala est
20324 - Àlgebra Abstracta II  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 10/01/2020 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda A14. Aula de docència. Primer pis, ala est
20324 - Àlgebra Abstracta II  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 06/02/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A13. Aula de docència. Primer pis, ala est
20327 - Equacions en Derivades Parcials  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 15/06/2020 16:00 - 20:00
20327 - Equacions en Derivades Parcials  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 13/07/2020 09:00 - 13:00
20328 - Funcions de Variable Complexa  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 11/06/2020 16:00 - 20:00
20328 - Funcions de Variable Complexa  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 03/07/2020 09:00 - 13:00
20329 - Introducció a l'Optimització  GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 19/06/2020 16:00 - 20:00
20329 - Introducció a l'Optimització  GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 10/07/2020 09:00 - 13:00
20332 - Mètodes Numèrics II  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 17/06/2020 16:00 - 20:00
20332 - Mètodes Numèrics II  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 06/07/2020 09:00 - 13:00
20579 - Probabilitat  GRUP 9, 1S, GMA2, GMIT, GMT2 14/01/2020 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda A13. Aula de docència. Primer pis, ala est
20579 - Probabilitat  GRUP 9, 1S, GMA2, GMIT, GMT2 07/02/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A13. Aula de docència. Primer pis, ala est
20580 - Algorísmia  GRUP 9, 1S, GMA2, GMT2 21/01/2020 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda A14. Aula de docència. Primer pis, ala est
20580 - Algorísmia  GRUP 9, 1S, GMA2, GMT2 11/02/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A11. Aula de docència. Primer pis, ala nord
20581 - Estadística  GRUP 9, 2S, GMA2, GMT2 23/06/2020 16:00 - 20:00
20581 - Estadística  GRUP 9, 2S, GMA2, GMT2 14/07/2020 09:00 - 13:00