Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir.

Grau de Matemàtiques 3r curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries   GMA2 22/01/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A8.Planta primera ala est
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries   GMA2 07/02/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
20322 - Geometria Diferencial   GMA2 10/01/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
20322 - Geometria Diferencial   GMA2 08/02/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A9.Planta primera ala est
20324 - Àlgebra Abstracta II   GMA2 14/01/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A7.Planta primera ala est
20324 - Àlgebra Abstracta II   GMA2 06/02/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A3. Planta baixa ala est
20327 - Equacions en Derivades Parcials   GMA2 10/06/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
20327 - Equacions en Derivades Parcials   GMA2 05/07/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula 11, 2a. planta, ala Nord
20328 - Funcions de Variable Complexa   GMA2 06/06/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
20328 - Funcions de Variable Complexa   GMA2 04/07/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A9.Planta primera ala est
20329 - Introducció a l'Optimització   GMA2 14/06/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
20329 - Introducció a l'Optimització   GMA2 08/07/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
20332 - Mètodes Numèrics II   GMA2 12/06/2019 16:00 - 20:00
  • Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
  • Anselm Turmeda Laboratori d'Informàtica 48 planta primera
20332 - Mètodes Numèrics II   GMA2 03/07/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
20579 - Probabilitat   GMA2 16/01/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
20579 - Probabilitat   GMA2 05/02/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
20580 - Algorísmia   GMA2 18/01/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
20580 - Algorísmia   GMA2 04/02/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
20581 - Estadística   GMA2 18/06/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula 11, 2a. planta, ala Nord
20581 - Estadística   GMA2 09/07/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula 11, 2a. planta, ala Nord