Escoltar

Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir .

Grau de matemàtiques 2n curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20309 - Introducció a la Geometria  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 17/01/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula de docència. Primer pis, ala est
20309 - Introducció a la Geometria  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 10/02/2020 16:00 - 20:00
20311 - Àlgebra Lineal II  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 13/01/2020 09:00 - 13:00
20311 - Àlgebra Lineal II  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 07/02/2020 16:00 - 20:00
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 09/01/2020 09:00 - 13:00
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 06/02/2020 16:00 - 20:00
20313 - Topologia  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 23/01/2020 09:00 - 13:00
20313 - Topologia  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 12/02/2020 16:00 - 20:00
20315 - Àlgebra Abstracta I  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 12/06/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula de docència. Primer pis, ala est
20315 - Àlgebra Abstracta I  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 06/07/2020 16:00 - 20:00
20316 - Mètodes Numèrics I  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 22/06/2020 09:00 - 13:00
20316 - Mètodes Numèrics I  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 13/07/2020 16:00 - 20:00
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 18/06/2020 09:00 - 13:00
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 10/07/2020 16:00 - 20:00
20318 - Geometria Afí i Mètrica  GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 16/06/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula de docència. Planta baixa, ala est
20318 - Geometria Afí i Mètrica  GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 03/07/2020 16:00 - 20:00
20577 - Anàlisi Matemàtica III  GRUP 9, 1S, GMA2, GMT2 15/01/2020 09:00 - 13:00
20577 - Anàlisi Matemàtica III  GRUP 9, 1S, GMA2, GMT2 11/02/2020 16:00 - 20:00
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia  GRUP 9, 2S, GMA2 25/06/2020 09:00 - 13:00
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia  GRUP 9, 2S, GMA2 14/07/2020 16:00 - 20:00