Escoltar

Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir .

Grau de Matemàtiques 1r curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20302 - Programació - Informàtica I  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMT2 19/06/2020 09:00 - 13:00
20302 - Programació - Informàtica I  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMT2 10/07/2020 09:00 - 13:00
20570 - Anàlisi Matemàtica I  GRUP 9, 1S, GMA2, GMT2 10/01/2020 09:00 - 13:00
20570 - Anàlisi Matemàtica I  GRUP 9, 1S, GMA2, GMT2 06/02/2020 09:00 - 13:00
20571 - Àlgebra Lineal I  GRUP 9, 1S, GMA2, GMT2 16/01/2020 09:00 - 13:00
20571 - Àlgebra Lineal I  GRUP 9, 1S, GMA2, GMT2 10/02/2020 09:00 - 13:00
20572 - Fonaments de Matemàtiques  GRUP 9, 1S, GMA2, GMT2 22/01/2020 09:00 - 13:00
20572 - Fonaments de Matemàtiques  GRUP 9, 1S, GMA2, GMT2 12/02/2020 09:00 - 13:00
20573 - Laboratori de Software i Problemes I  GRUP 9, 1S, GMA2 14/01/2020 09:00 - 13:00
20573 - Laboratori de Software i Problemes I  GRUP 9, 1S, GMA2 07/02/2020 09:00 - 13:00
20574 - Anàlisi Matemàtica II  GRUP 9, 2S, GMA2, GMT2 11/06/2020 09:00 - 13:00
20574 - Anàlisi Matemàtica II  GRUP 9, 2S, GMA2, GMT2 03/07/2020 09:00 - 13:00
20575 - Matemàtica Discreta  GRUP 9, 2S, GMA2, GMT2 23/06/2020 09:00 - 13:00
20575 - Matemàtica Discreta  GRUP 9, 2S, GMA2, GMT2 14/07/2020 09:00 - 13:00
20576 - Laboratori de Software i Problemes II  GRUP 9, 2S, GMA2 15/06/2020 09:00 - 13:00
20576 - Laboratori de Software i Problemes II  GRUP 9, 2S, GMA2 06/07/2020 09:00 - 13:00