Escoltar

Grau de Matemątiques

240 crčdits - Escola Politčcnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemątiques a extingir.

20606. Anąlisi de Dades Econņmiques (2019-20)

Crčdits 6 ECTS.
Carącter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Perķode : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2018-19

Perķode : Segon semestre