Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir .

20334. Treball de Fi de Grau de Matemàtiques (2019-20)

Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre el reglament del Treball de Fi de Grau

Podeu consultar el detalls del reglament i dels processos administratius per a la realització del Treball de Fi de Grau dels estudis de la Escola Politècnica Superior.


Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat 60 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 12 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus optativa
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) 144 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2019-20 estarà disponible en començar el curs (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Anual

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Anual