Escoltar

Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Grau de Matemàtiques a extingir .

En què consisteix?

Aquests estudis donen als estudiants la possibilitat d'adquirir les competències típiques d'un matemàtic alhora que incideixen en els aspectes més aplicats relacionats amb els problemes concrets de la vida real.

Què hi aprendràs?

Els estudis donen la formació matemàtica completa per treballar en qualsevol dels àmbits en els quals es requereix un matemàtic. Això vol dir que els graduats en Matemàtiques de la UIB estan preparats per treballar tant en la docència i la recerca de les matemàtiques com en les aplicacions en altres camps.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Els titulats en Matemàtiques tenen un ampli ventall de sortides professionals (vegeu: http://www.rsme.es/comis/prof/RSME-ANECA.pdf), entre les quals destacam:

  1. Docència no universitària.
  2. Finances i banca.
  3. Informàtica i telecomunicacions.
  4. Consultoria empresarial.
  5. Recerca i docència universitària.

Si bé és cert que fa anys la majoria dels titulats en Matemàtiques treballaven en el món de la docència, la realitat actual és que el perfil de matemàtic és molt apreciat i demanat per les empreses, per l’alta capacitat d’adaptació a diferents àmbits que proporciona aquesta formació.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Enginyeria i Arquitectura
45 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 13,53¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 859,52¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Anselm Turmeda