Escoltar

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

366 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir .

20572. Fonaments de Matemàtiques (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació Bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2020-21 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre