Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

372 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir .

Dades i indicadors

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 6 9 5 5 11
Alumnes de nou ingrés SIIU (amb menys de 30 crèdits reconeguts) 3 9 5 5 11
Alumnes matriculats 6 11 14 14 23
Alumnes titulats - - - - -

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Rendició de comptes i transparència