Escoltar

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

372 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir .
Professorat Assignatures
Dr. Alberich Martí, Ricardo
Dr. Alorda Ladaria, Bartomeu
Dra. Álvarez Torres, María Jesús
Dra. Amengual Alcover, Esperança
Dr. Amengual Pou, Arnau
Dr. Argüeso Barriga, Daniel
Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
Bordoy Marcó, Miquel Àngel
Dr. Bota Ferragut, Sebastián Antonio
Dr. Buades Capó, Antonio
Cardell Martínez, María Francisca
Dr. Cardona Juanals, Gabriel
Carmona Gómez, Cristian
Dra. Carrasco Martorell, Lorenza
Dr. Coll Vicens, Bartomeu
Dr. Duran Grimalt, Joan
Dr. Femenias Nadal, Guillem
Dr. Ferrer Gomila, José Luis
Dr. Fiol Roig, Gabriel
Dr. Font Rosselló, Joan
Franco Frasser, Christian Camilo
Dr. Furió Caldentey, Ignasi
Dra. García Mosquera, Irene María
Dr. González Hidalgo, Manuel
Hermoso Verger, Alejandro
Dra. Hinarejos Campos, María Francisca
Dr. Isern Deyà, Andreu Pere
Dr. Lisani Roca, José Luis
Dra. Llabrés Segura, Maria de la Mercè
Dr. Lladó Martín, Eduardo
Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto
Martínez Coronado, Tomás
Dr. Massanet Massanet, Sebastián
Dr. Mas Sansó, Ramon
Mateos Sastre, Antoni Jordi
Dr. Miñana Prats, Juan José
Dr. Mir Torres, Arnau
Morán Costoya, Alejandro
Dr. Moyà Alcover, Gabriel
Dr. Mut Puigserver, Macià
Dr. Oliver Gelabert, Antoni
Dra. Payeras Capellà, Maria Magdalena
Dra. Petro Balaguer, Ana Belén
Dr. Picos Gayá, Rodrigo
Pons Bonafé, Pedro José
Dr. Pons Mayol, Joan Carles
Dr. Prohens Sastre, Rafel Jaume
Dr. Ramis Bibiloni, Jaume
Dr. Riera Palou, Felipe
Rigo Linares, Miguel
Dr. Rivas Yarza, Pedro Antonio
Dr. Rocha Cárdenas, Jairo Enrique
Dr. Romero March, Romualdo
Dr. Rosselló Sanz, José Luis
Dra. Sbert Juan, Catalina
Dr. Segura Fuster, Jaume Agapit
Dr. Teruel Aguilar, Antonio Esteban
Dr. Torrens Caldentey, Gabriel
Dr. Valero Sierra, Óscar
Dr. Valverde García, Lorenzo
Dra. Vich Llompart, Catalina
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20302 - Programació - Informàtica I Dr. Moyà Alcover, Gabriel (R)
20309 - Introducció a la Geometria Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
20311 - Àlgebra Lineal II
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Dr. Buades Capó, Antonio (R)
20313 - Topologia Dr. Prohens Sastre, Rafel Jaume (R)
20315 - Àlgebra Abstracta I Dr. Bibiloni Serrano, Pedro (R)
20316 - Mètodes Numèrics I Dra. Vich Llompart, Catalina
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables
20318 - Geometria Afí i Mètrica Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries
20322 - Geometria Diferencial Dr. Prohens Sastre, Rafel Jaume (R)
20324 - Àlgebra Abstracta II
20327 - Equacions en Derivades Parcials
20328 - Funcions de Variable Complexa Dr. González Hidalgo, Manuel (R)
20329 - Introducció a l'Optimització Dr. Rocha Cárdenas, Jairo Enrique (R)
20331 - Geometria i Topologia de Varietats
20332 - Mètodes Numèrics II Dr. Mir Torres, Arnau (R)
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques Dr. Cardona Juanals, Gabriel (R)
20570 - Anàlisi Matemàtica I
20571 - Àlgebra Lineal I
20572 - Fonaments de Matemàtiques
20574 - Anàlisi Matemàtica II
20575 - Matemàtica Discreta Dr. Pons Mayol, Joan Carles
20577 - Anàlisi Matemàtica III
20579 - Probabilitat Dr. Coll Vicens, Bartomeu (R)
20580 - Algorísmia Dr. Fiol Roig, Gabriel (R)
20581 - Estadística Dr. Massanet Massanet, Sebastián (R)
20582 - Anàlisi de Dades
21048 - Electrònica Digital
21752 - Fonaments de Física
21756 - Introducció a l'Electrònica
21760 - Empresa
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Dr. Lisani Roca, José Luis (R)
21770 - Transmissió de Dades Dr. Femenias Nadal, Guillem (R)
22353 - Computadors i Sistemes Operatius
22354 - Programació Avançada Dr. Fiol Roig, Gabriel (R)
22356 - Senyals i Sistemes Dr. Font Rosselló, Joan (R)
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació Dr. Furió Caldentey, Ignasi (R)
22358 - Xarxes d'Operadora Dra. Carrasco Martorell, Lorenza (R)
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets Dr. Furió Caldentey, Ignasi (R)
22360 - Propagació, Emissors i Receptors
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades Dra. Amengual Alcover, Esperança (R)
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa Dra. Payeras Capellà, Maria Magdalena (R)
22365 - Planificació de Xarxes Dr. Ramis Bibiloni, Jaume (R)
22366 - Gestió de Xarxes Dr. Ferrer Gomila, José Luis (R)
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I
22368 - Xarxes Multimèdia
22369 - Aplicacions i Serveis Telemàtics
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22371 - Projectes Dr. Ramis Bibiloni, Jaume (R)
22372 - Laboratori d'Electrònica
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics Dra. Hinarejos Campos, María Francisca (R)
22374 - Laboratori d'Informàtica Dr. Mas Sansó, Ramon (R)
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica Dr. Furió Caldentey, Ignasi (R)