Escoltar

Doble titulaciķ: grau de Matemātiques i grau d'Enginyeria Telemātica

372 crčdits - Escola Politčcnica Superior
  Si no trobau la informaciķ completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulaciķ: grau de Matemātiques i grau d'Enginyeria Telemātica a extingir.

La doble titulació de Grau en Matemàtiques i Grau en Enginyeria Telemàtica permet assolir totes les capacitats i competències d'ambdós graus. Aquest doble grau proporciona a la societat balear titulats superiors en Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica per l'interès que aquest doble perfil professional té des de el punt de vista de la potenciació mútua.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB es caracteritzen per la tendència als aspectes aplicats relacionats amb els problemes concrets de la vida real. L'existència d'assignatures de modelització, relacionades especialment amb els seus aspectes matemàtics dóna als estudiants la possibilitat d'adquirir competències típiques d'un matemàtic des de la vesant més aplicada. Això els permet afrontar un espectre més ampli en el desenvolupament professional.

Els estudis del grau d'Enginyeria Telemàtica forma als estudiants amb coneixements suficients d'informàtica i de sistemes de telecomunicació per dissenyar, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis telemàtics. Els enginyers telemàtics dominen el disseny de xarxes de transmissió de dades, les tecnologies de xarxes de transmissió de paquets, els protocols de comunicacions, Internet, la commutació i senyalització telefònica, l'arquitectura i els sistemes operatius dels sistemes telemàtics, els servidors web i els serveis de protecció de la informació en xarxes de comunicacions.

La formació en ambdós graus simultàniament permet als estudiants, gràcies a un sòlid fonament matemàtic teòric, aplicar totes les eines de modelització per analitzar i resoldre problemes de la telecomunicació. Així mateix, gràcies als coneixements telemàtics, la formació matemàtica queda complementada en el vesant més aplicat. Aquest doble grau capacita als futurs graduats per a exercir tasques professionals pròpies d'un matemàtic i d'un enginyer telemàtic des de una nova polivalència interdisciplinar que cada vegada és més demandada per la societat.

Finalment, la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa serà un dels objectius d'aquest grau.

Resum de crčdits

Formaciķ bāsica Obligatōries Optatives Prāctiques externes Treball de fi de grau Total
  66   276     -   30 372

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20570 - Anālisi Matemātica I Formaciķ bāsica 9,0 Primer semestre
20571 - Ālgebra Lineal I Formaciķ bāsica 9,0 Catalā Primer semestre
20572 - Fonaments de Matemātiques Formaciķ bāsica 6,0 Primer semestre
21752 - Fonaments de Física Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Primer semestre
21760 - Empresa Formaciķ bāsica 6,0 Castellā, Anglčs Primer semestre
20302 - Programaciķ - Informātica I Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
20574 - Anālisi Matemātica II Formaciķ bāsica 9,0 Catalā Segon semestre
20575 - Matemātica Discreta Formaciķ bāsica 9,0 Catalā Segon semestre
21756 - Introducciķ a l'Electrōnica Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20311 - Ālgebra Lineal II Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
20312 - Cālcul Diferencial en Diverses Variables Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
20313 - Topologia Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
20577 - Anālisi Matemātica III Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
22354 - Programaciķ Avanįada Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22356 - Senyals i Sistemes Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
20315 - Ālgebra Abstracta I Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
20316 - Mčtodes Numčrics I Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
20317 - Cālcul Integral en Diverses Variables Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22353 - Computadors i Sistemes Operatius Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20309 - Introducciķ a la Geometria Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
20321 - Equacions Diferencials Ordināries Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
20579 - Probabilitat Obligatōria 6,0 Primer semestre
20580 - Algorísmia Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
21048 - Electrōnica Digital Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicaciķ Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
20318 - Geometria Afí i Mčtrica Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
20327 - Equacions en Derivades Parcials Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22359 - Xarxes d'Ārea Local i Intranets Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22360 - Propagaciķ, Emissors i Receptors Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20322 - Geometria Diferencial Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
20324 - Ālgebra Abstracta II Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
21770 - Transmissiķ de Dades Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22365 - Planificaciķ de Xarxes Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
20328 - Funcions de Variable Complexa Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
20329 - Introducciķ a l'Optimitzaciķ Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
20332 - Mčtodes Numčrics II Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
20581 - Estadística Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22358 - Xarxes d'Operadora Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures de cinquč curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20331 - Geometria i Topologia de Varietats Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
20582 - Anālisi de Dades Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
22363 - Arquitectura i Interconnexiķ de Xarxes Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22371 - Projectes Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22372 - Laboratori d'Electrōnica Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
22366 - Gestiķ de Xarxes Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22367 - Instalˇlacions de Telecomunicaciķ I Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22368 - Xarxes Multimčdia Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22369 - Aplicacions i Serveis Telemātics Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
22370 - Seguretat en Xarxes Telemātiques Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicaciķ Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures de sisč curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemātics Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
22374 - Laboratori d'Informātica Obligatōria 6,0 Anglčs Primer semestre
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemātica Treball de fi de grau 18,0 Segon semestre
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemātiques Treball de fi de grau 12,0 Anual
Assignatures optatives
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20395 - English for Engineering Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exāmens
Doble titulaciķ: Grau de Matemātiques i Grau d'Enginyeria Telemātica 1r curs cronograma exāmens