Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

372 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir.

La doble titulació de Grau en Matemàtiques i Grau en Enginyeria Telemàtica permet assolir totes les capacitats i competències d'ambdós graus. Aquest doble grau proporciona a la societat balear titulats superiors en Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica per l'interès que aquest doble perfil professional té des de el punt de vista de la potenciació mútua.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB es caracteritzen per la tendència als aspectes aplicats relacionats amb els problemes concrets de la vida real. L'existència d'assignatures de modelització, relacionades especialment amb els seus aspectes matemàtics dóna als estudiants la possibilitat d'adquirir competències típiques d'un matemàtic des de la vesant més aplicada. Això els permet afrontar un espectre més ampli en el desenvolupament professional.

Els estudis del grau d'Enginyeria Telemàtica forma als estudiants amb coneixements suficients d'informàtica i de sistemes de telecomunicació per dissenyar, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis telemàtics. Els enginyers telemàtics dominen el disseny de xarxes de transmissió de dades, les tecnologies de xarxes de transmissió de paquets, els protocols de comunicacions, Internet, la commutació i senyalització telefònica, l'arquitectura i els sistemes operatius dels sistemes telemàtics, els servidors web i els serveis de protecció de la informació en xarxes de comunicacions.

La formació en ambdós graus simultàniament permet als estudiants, gràcies a un sòlid fonament matemàtic teòric, aplicar totes les eines de modelització per analitzar i resoldre problemes de la telecomunicació. Així mateix, gràcies als coneixements telemàtics, la formació matemàtica queda complementada en el vesant més aplicat. Aquest doble grau capacita als futurs graduats per a exercir tasques professionals pròpies d'un matemàtic i d'un enginyer telemàtic des de una nova polivalència interdisciplinar que cada vegada és més demandada per la societat.

Finalment, la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa serà un dels objectius d'aquest grau.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  66   276     -   30 372

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20570 - Anàlisi Matemàtica I Formació bàsica 9,0 Primer semestre
20571 - Àlgebra Lineal I Formació bàsica 9,0 Català Primer semestre
20572 - Fonaments de Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21752 - Fonaments de Física Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21760 - Empresa Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20302 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20574 - Anàlisi Matemàtica II Formació bàsica 9,0 Català Segon semestre
20575 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 9,0 Segon semestre
21756 - Introducció a l'Electrònica Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20311 - Àlgebra Lineal II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20313 - Topologia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20577 - Anàlisi Matemàtica III Obligatòria 6,0 Primer semestre
22354 - Programació Avançada Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22356 - Senyals i Sistemes Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20315 - Àlgebra Abstracta I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20316 - Mètodes Numèrics I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22353 - Computadors i Sistemes Operatius Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20309 - Introducció a la Geometria Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20579 - Probabilitat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20580 - Algorísmia Obligatòria 6,0 Primer semestre
21048 - Electrònica Digital Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20318 - Geometria Afí i Mètrica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20327 - Equacions en Derivades Parcials Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22360 - Propagació, Emissors i Receptors Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20322 - Geometria Diferencial Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20324 - Àlgebra Abstracta II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
21770 - Transmissió de Dades Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22365 - Planificació de Xarxes Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20328 - Funcions de Variable Complexa Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20329 - Introducció a l'Optimització Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
20332 - Mètodes Numèrics II Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20581 - Estadística Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22358 - Xarxes d'Operadora Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20331 - Geometria i Topologia de Varietats Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20582 - Anàlisi de Dades Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22371 - Projectes Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22372 - Laboratori d'Electrònica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22366 - Gestió de Xarxes Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22368 - Xarxes Multimèdia Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22369 - Aplicacions i Serveis Telemàtics Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de sisè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22374 - Laboratori d'Informàtica Obligatòria 6,0 Anglès Primer semestre
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica Treball de fi de grau 18,0 Anglès Segon semestre
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques Treball de fi de grau 12,0 Català Anual
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20395 - English for Engineering Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Doble titulació: Grau de Matemàtiques i Grau d'Enginyeria Telemàtica 1r curs cronograma exàmens