Escoltar

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

Cita prèvia

372 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir .

Perfil d'ingrés

El doble grau de Matemàtiques i Telemàtica està indicat per als estudiants que hagin triat al batxillerat la matèria Matemàtiques II i que desenvolupin les capacitats següents:

 1. Anàlisi i reflexió
 2. Raonament abstracte i resolució de problemes
 3. Comunicació verbal i escrita
 4. Capacitat de treball en grup
 5. Capacitat d’iniciativa
 6. Capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 7. Constància

A més a més és important remarcar que, donat que aquest doble grau concentra les capacitats i coneixements de cada un dels graus per separat, es recomanable una notable formació de batxillerat i capacitat de treball individual.

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2019-20: 10

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.
(3) Per a més informació, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GMT2

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013)
Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013) Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica
 • 20300: Matemàtica Discreta
 • 20301: Matemàtiques II - Càlcul
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 20305: Matemàtiques III -Estadística
 • 20307: Matemàtiques I (Àlgebra Lineal)
 • 20308: Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
 • 20319: Anglès
 • 21752: Fonaments de Física
 • 21756: Introducció a l'Electrònica
 • 21760: Empresa
 • 22351: Introducció a la Telemàtica
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 20570: Anàlisi Matemàtica I
 • 20571: Àlgebra Lineal I
 • 20572: Fonaments de Matemàtiques
 • 20574: Anàlisi Matemàtica II
 • 20575: Matemàtica Discreta
 • 21752: Fonaments de Física
 • 21756: Introducció a l'Electrònica
 • 21760: Empresa
20309: Introducció a la Geometria
20309: Introducció a la Geometria
20310: Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable
20577: Anàlisi Matemàtica III
20311: Àlgebra Lineal II
20311: Àlgebra Lineal II
20312: Càlcul Diferencial en Diverses Variables
20312: Càlcul Diferencial en Diverses Variables
20313: Topologia
20313: Topologia
20315: Àlgebra Abstracta I
20315: Àlgebra Abstracta I
20316: Mètodes Numèrics I
20316: Mètodes Numèrics I
20317: Càlcul Integral en Diverses Variables
20317: Càlcul Integral en Diverses Variables
20318: Geometria Afí i Mètrica
20318: Geometria Afí i Mètrica
20320: Probabilitats II
20579: Probabilitat
20321: Equacions Diferencials Ordinàries
20321: Equacions Diferencials Ordinàries
20322: Geometria Diferencial
20322: Geometria Diferencial
20323: Algorismes Discrets
20580: Algorísmia
20324: Àlgebra Abstracta II
20324: Àlgebra Abstracta II
20326: Inferència Estadística
20581: Estadística
20327: Equacions en Derivades Parcials
20327: Equacions en Derivades Parcials
20328: Funcions de Variable Complexa
20328: Funcions de Variable Complexa
20329: Introducció a l'Optimització
20329: Introducció a l'Optimització
20330: Models Matemàtics II
20582: Anàlisi de Dades
20331: Geometria i Topologia de Varietats
20331: Geometria i Topologia de Varietats
20332: Mètodes Numèrics II
20332: Mètodes Numèrics II
21048: Electrònica Digital
21048: Electrònica Digital
21767: Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
21767: Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
21770: Transmissió de Dades
21770: Transmissió de Dades
22353: Computadors i Sistemes Operatius
22353: Computadors i Sistemes Operatius
22354: Programació Avançada
22354: Programació Avançada
22356: Senyals i Sistemes
22356: Senyals i Sistemes
22357: Fonaments de Xarxes de Telecomunicació
22357: Fonaments de Xarxes de Telecomunicació
22358: Xarxes d'Operadora
22358: Xarxes d'Operadora
22359: Xarxes d'Àrea Local i Intranets
22359: Xarxes d'Àrea Local i Intranets
22360: Propagació, Emissors i Receptors
22360: Propagació, Emissors i Receptors
22361: Microprocessadors i Microcontroladors
22361: Microprocessadors i Microcontroladors
22362: Enginyeria de Software i Bases de Dades
22362: Enginyeria de Software i Bases de Dades
22363: Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22363: Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
22364: Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa
22364: Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa
22365: Planificació de Xarxes
22365: Planificació de Xarxes
22366: Gestió de Xarxes
22366: Gestió de Xarxes
22367: Instal·lacions de Telecomunicació I
22367: Instal·lacions de Telecomunicació I
22368: Xarxes Multimèdia
22368: Xarxes Multimèdia
22369: Aplicacions i Serveis Telemàtics
22369: Aplicacions i Serveis Telemàtics
22370: Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22370: Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22371: Projectes
22371: Projectes
22372: Laboratori d'Electrònica
22372: Laboratori d'Electrònica
22373: Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics
22373: Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics
22374: Laboratori d'Informàtica
22374: Laboratori d'Informàtica
22375: Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
22375: Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic