Escoltar

Grau

372 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir.

Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica 4r curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20322 - Geometria Diferencial  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 16/01/2020 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda A14. Aula de docència. Primer pis, ala est
20322 - Geometria Diferencial  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 10/02/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A15. Aula de docència. Primer pis, ala est
20324 - Àlgebra Abstracta II  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 10/01/2020 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda A14. Aula de docència. Primer pis, ala est
20324 - Àlgebra Abstracta II  GRUP 9, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 06/02/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A13. Aula de docència. Primer pis, ala est
20328 - Funcions de Variable Complexa  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 11/06/2020 16:00 - 20:00
20328 - Funcions de Variable Complexa  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 03/07/2020 09:00 - 13:00
20329 - Introducció a l'Optimització  GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 19/06/2020 16:00 - 20:00
20329 - Introducció a l'Optimització  GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 10/07/2020 09:00 - 13:00
20332 - Mètodes Numèrics II  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 17/06/2020 16:00 - 20:00
20332 - Mètodes Numèrics II  GRUP 9, 2S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2 06/07/2020 09:00 - 13:00
20581 - Estadística  GRUP 9, 2S, GMA2, GMT2 23/06/2020 16:00 - 20:00
20581 - Estadística  GRUP 9, 2S, GMA2, GMT2 14/07/2020 09:00 - 13:00
21770 - Transmissió de Dades  GRUP 4, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2, GTTT 09/01/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A03. Aula de docència. Planta baixa, ala est
21770 - Transmissió de Dades  GRUP 4, 1S, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2, GTTT 12/02/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A15. Aula de docència. Primer pis, ala est
22358 - Xarxes d'Operadora  GRUP 4, 2S, GMIT, GMT2, GTTT 18/06/2020 16:00 - 20:00
22358 - Xarxes d'Operadora  GRUP 4, 2S, GMIT, GMT2, GTTT 13/07/2020 09:00 - 20:00
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades  GRUP 4, 1S, GMIT, GMT2, GTTT 17/01/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A13. Aula de docència. Primer pis, ala est
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades  GRUP 4, 1S, GMIT, GMT2, GTTT 07/02/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A11. Aula de docència. Primer pis, ala nord
22365 - Planificació de Xarxes  GRUP 4, 1S, GMIT, GMT2, GTTT 22/01/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A15. Aula de docència. Primer pis, ala est
22365 - Planificació de Xarxes  GRUP 4, 1S, GMIT, GMT2, GTTT 11/02/2020 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda A14. Aula de docència. Primer pis, ala est