Escoltar

Doble titulació: Graus de Matemàtiques i Eng. Telemàtica (pla 2013)

Cita prèvia

360 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

En què consisteix?

Consisteix en l’adaptació dels plans d’estudis de Matemàtiques i Telemàtica en un únic itinerari. Així, a més de rebre la formació pròpia de cadascun d’aquests graus, l’estudiant rep una visió multidisciplinària de tots dos camps, fet distintiu d’aquesta doble titulació.

Què hi aprendràs?

La doble titulació engloba totes les capacitats i competències de tots dos graus. Gràcies a un sòlid fonament matemàtic teòric, permet aplicar totes les eines de modelització per analitzar i resoldre problemes de la telecomunicació. Simètricament, gràcies als coneixements telemàtics, la formació matemàtica queda complementada en el vessant més aplicat.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Les sortides professionals que s'adquireixen amb la realització de la doble titulació de Grau de Matemàtiques i Grau d'Enginyeria Telemàtica són, d'una banda, les dels dos graus.

 • Docència no universitària, docència universitària i investigació, informàtica i telecomunicacions, Administració pública, banca, finances i consultoria...
 • El grau d’Enginyeria Telemàtica habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic en Telecomunicació. Aquest tipus de professionals pot desenvolupar diferents tasques en el món laboral, com per exemple:
  1. Planificació, instal·lació, gestió i manteniment de xarxes de comunicacions (LAN, Internet, intranets, WLAN, xarxes de telefonia mòbil, etc.)
  2. Elaboració de projectes d'infraestructures comunes a edificis (ICT)
  3. Disseny i auditoria de xarxes
  4. Disseny i implementació de sistemes i eines de seguretat, tant per a l'emmagatzemament com per a la transmissió d'informació o la protecció contra accessos no desitjats
  5. Diagnòstics i auditories de seguretat
  6. Disseny i desenvolupament d'aplicacions i serveis telemàtics (correu electrònic, www, comerç electrònic, etc.)
  7. Disseny i desenvolupament de protocols de comunicacions (TCP/IP)
  8. Màrqueting i tasques comercials
  9. Assessories (desenvolupament de normatives, homologacions)
  10. Peritatge (informes i peritatges judicials)
  11. Docència i investigació per al desenvolupament de noves tecnologies i serveis

D'altra banda, noves alternatives professionals s'obrin. En particular, el perfil dels egressats és especialment demandat pels centres de recerca (I+D+I) d'empreses i organismes tant nacionals com internacionals.

Per a més informació: http://eps.uib.es

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial - GMAT

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial - GTTT

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Enginyeria i Arquitectura
No s'ofereixen places de nou ingrés per extinció de pla
360 crèdits. 6 anys de durada
Presencial
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Anselm Turmeda