Escoltar

Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

Dades i indicadors

Dades actualitzades a 15 de novembre de 2019.

En relació amb l'alumnat

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Preinscrits 395 394 354 343 389 398
Nou ingrés 148 131 125 143 143 149
Nou ingrés SIIU 134 109 112 135 134 135
Matriculats 401 428 434 463 472 502
Titulats 11 22 19 37 39 37
Places 150 165 165 165 165 165

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

 • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
 • No es consideren les anul·lacions de matrícula
 • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

En relació amb la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16
Taxa de graduació 13% 13% 2%
Taxa d'abandonament 58% 62% 56%

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

En relació amb la promoció de titulats

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'eficiència dels graduats 96% 92% 85% 86% 77% 81%

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

En relació amb la població de crèdits

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Taxa d'èxit de la titulació 72% 71% 71% 71% 73% 73%
Taxa de rendiment 58% 56% 54% 57% 61% 59%

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

En relació amb la durada

 

Dades i descripció

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Durada mitjana 4 4 5 5 6 6

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Antonio Pujol Villegas

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2017-18) 29/11/2019
Verificació Memòria tercera modificació 01/07/2019
Verificació Informe tercera modificació 01/07/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Verificació BOE Pla d'estudis segona modificació 29/01/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Informe final d’acreditació per a l’obtenció del segell (EUR-ACE o EURO-INF) 15/12/2016
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/09/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Verificació Memòria segona modificació 20/03/2013
Verificació Informe segona modificació 20/03/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Verificació Memòria primera modificació 28/05/2012
Verificació Informe primera modificació 28/05/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 07/02/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 12/11/2010
Verificació Memòria del títol oficial 24/05/2010
Verificació Informe final de verificació 24/05/2010

Treballs de Fi de Grau

 • Chatbot de Sol·licitud de Cita Prèvia
 • GamificaUIB, portal para gestionar asignaturas gamificadas
 • Herramienta de gestión empresarial de recursos y vacaciones
 • Planificador de rutas con datos de transporte público de portales de datos abiertos
 • Proyecto de automatización de una infraestructura web
 • Ampliación de la capa de sensorización de la plataforma SMART UIB
 • Análisis, gestión e implementación de Smyrooms Extranet, el banco de camas del grupo Logitravel
 • Análisis de imágenes dermatoscópicas para el apoyo al diagnóstico médico
 • Aplicación de la Inteligencia Artificial en el Videojuego
 • Aplicación de traducción de reservas de hoteles vía XML
 • Aplicación Gestor de Actividades para una Unidad de Seguridad en Android "TaskU.S."
 • Aplicación iOS para rehabilitación cervical
 • Aplicació web de visualització, navegació i anàlisi de xarxes metabòliques
 • App de rutes per muntanyes de Mallorca
 • Aprendizaje de conducción en entorno virtual
 • Desarrollo del sistema conector turístico ChannelX
 • Desarrollo de una herramienta de authoring: Comix
 • Desarrollo de un videojuego accesible para mesas tangibles
 • Desarrollo y optimización de una integración hotelera
 • Desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió dels complements retributius del PDI
 • Diseño de una aplicación móvil que traslada la realidad a un juego mediante puntuaciones
 • Diseño de un videojuego interactivo con el robot social NAO
 • Diseño e implementación de una aplicación web J2EE para la gestión de juegos deportivos en tiempo real
 • Gestió i monitorització de l'esforç dedicat pels alumnes a través d'una plataforma web
 • Habitissimo Crawler: Mejoras del sistema de extracción de datos
 • Implementación de un Gestor de Documentos junto a un motor de firma biométrica para dispositivos Android e iOS
 • Introducció a l'anàlisi de dades damunt una SmartPlatform
 • Lengua de signos con Leap Motion
 • Machine Learning Playing Videogames
 • Metodologia àgil per el disseny de jocs
 • Plataforma de integración y despliegue continuo
 • Pot una màquina aprendre a jugar a un videojoc?
 • Proyecto Escapadas de Logitravel
 • Reconocimiento de caracteres con redes neuronales
 • Redes neuronales generativas antagónicas
 • Redes Neuronales y Algoritmo Genético para jugar a un videojuego
 • Simulación de APIs en pro de la eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de integraciones .Estudio y mejora de un producto de integración turística
 • Sistema de intercambio de excedente de electricidad basado en Blockchain para comunidades de vecinos
 • Sistema de realitat augmentada per a maquetació d'exteriors i planificació urbana
 • Sistema IPTV hospitality
 • Trekksoft Integration: Sistema de Integración de Actividades
 • Utilización de técnicas de Machine learning en un videojuego de carreras
 • Web-App de Inteligencia Ambiental
 • WebExtensions para el análisis de la seguridad en conexiones web
 • Agilización y securización del proceso de almacenaje de expedientes académicos (SET) mediante BlockChain y Smart contracts
 • Agregador de tarifas de hoteles
 • App de xarxa social - Santoral a FB
 • Automatización de las pruebas funcionales para las páginas web de Avoris
 • Blockchain dins IoT
 • Classificació de plantes mitjançant tècniques de visió per computador i intel·ligència artificial
 • comparteixUIB
 • Construcció d'un compilador per a un llenguatge funcional
 • Control de paràmetres del generador d'informació dels estudis de la UIB
 • Control domótico escalable i distribuido
 • Desarrollo de una aplicación para la automatización del registro de horas y facturación en la empresa FDSA
 • Desarrollo de una aplicación web: agenda de salud
 • Desarrollo de una plataforma de gestión, recolección, tratamiento y reporting de datos meteorológicos basada en la arquitectura de microservicios
 • Desarrollo de un programa que permita la modificación de reservas en un GDS (Global Distribution System)
 • Desarrollo Software. Integración entre un portal de reservas de hotel online y un proveedor de servicios
 • Desenvolupament d'una aplicació mòbil i web de nutrició i gimnàs
 • Development of an Android APP for promoting the communication and exchange of information among tourists
 • Diseño de una Oficina de Proyectos Corporativa
 • Estudi i creació d'una aplicació amb interacció basada en visió
 • Explotación del motor Unity para la interconectividad de jugadores
 • Generación de fichero Flat File aplicando diferentes reglas de distribución para múltiples clientes
 • Gestió de punts de càrrega elèctrics al campus UIB
 • Glyphstock. Aplicación cliente multiplataforma
 • HabScraper: herramienta automatizada para la extracción de datos con web scraping
 • HCITeaching: repositorio de intercambio de actividades y ejemplos para HCI
 • Herramienta de análisis de accesibilidad WCAG 2.0
 • Herramienta para el análisis de resultados de las encuestas de opinión de los estudiantes de la EPS
 • Inehealth: aplicación web para reservas de citas médicas
 • Juego serio para Entrenar la Identificación y Discriminación Auditiva en Niños con Discapacidad Auditiva
 • Logística de Turisme Sobre SmartPhones
 • Red social de pesca
 • Servicio entre periféricos y aplicaciones de gestión hotelera
 • Servidor domòtic per xarxa LAN
 • Sistema automatitzat d'obertura de taquilles amb control d'accés LDAP
 • Sistema de realidad virtual para la gestión del dolor crónico en niños y jóvenes con enfermedades raras
 • Software de gestió per una petita empresa
 • SSTTApp: Gestión de Incidencias Hoteleras
 • STFile.Una librería para la etiquetación semántica de ficheros
 • Técnicas de Inteligencia Artificial en videojuegos automovilísticos
 • Tizen Development
 • Algoritmos genéticos
 • Análisis de la seguridad en 802.11
 • Aplicació de la metodologia dels videojocs seriosos a entorns educatius i rehabilitadors
 • Aplicación de UIBdigital para definir el cuadro de clasificación documental de la Universidad
 • Aplicación web enoMallorca
 • Chatbot API: A service to develop text-based interfaces
 • Clasificación de documentos mediante información semántica
 • Creación de un entorno de pago seguro y sistema de almacenamiento de datos críticos para empresas que gestionan datos de tarjetas de pago
 • Desarrollo de software. Integración entre un portal de ventas online y un proveedor de servicios
 • Desarrollo de un cliente y los webservices para la sincronización entre usuarios de Habitissimo y una herramienta de Marketing Online
 • Detecció d'ungles en imatges mèdiques
 • Generación Procedimental de Contenido en Videojuegos
 • Generador de mapas procedurales
 • Gestió i control intern de dades empresarials
 • Guía interactiva para asistencia a eventos al aire libre y espacios cerrados
 • Hadoop com a eina de Big Data. Aplicació sobre dades acadèmiques
 • Implementación de una aplicación web dirigida a directorios de profesionales del sector del tatuaje
 • Juego serio para niños con discapacidad auditiva
 • Librería de Python para el trazamiento y la animación de trayectorias de GPS almacenadas en ficheros con formato GPX
 • Magatzem de dades aplicat a l'àmbit sanitari. Elaboració d'un cub OLAP per a LIS. Álamo Consulting
 • Modelo de enlace entre ISO/IEC 38500 e ISO/IEC 21505
 • Módulo de reservas de productos turísticos
 • Optimización multi-objetivo de redes de sensores basada en simulated annealing
 • Posicionamiento de ambulancias
 • Proveïdor d'accés WI-FI amb pàgina captiva
 • Sistema Central De Gestión De Puntos De Carga
 • Sistema configurable de baix cost per a monitoritzar paràmetres domèstics i ambientals
 • Sistema de automatización para Google Adwords
 • Sistema de monitorización de vehículos y detección de accidentes de bajo coste
 • Sistema web para habitissimo
 • SmartLock - Una cerradura inteligente con características IoT
 • TmpMaker, aplicación para la elaboración de documentos notariales
 • Travelinsights: una eina d'Intel·ligència de negoci aplicada al sector turístic
 • WebMouse
 • Ampliació del motor de videojocs per a Android
 • API y Gestor para Movilidad Sostenible
 • Aplicación web en tiempo real con websockets destinada a la educación
 • Aplicación Web para Gestión de Vuelos y Pasajeros en Privilege Style S.A.
 • APP AUTÈNTICS, una aplicació per trobar el teu berenar a les Illes Balears
 • Cocina App Aplicación para el control del consumo de alimentos
 • Desarrollo de un simulador de Autómata Siemens S7-200
 • Detecció dels colors de pell en imatges RGB utilitzant tècniques d'aprenentatge supervisat
 • Estudi i definició del model d'arquitectura d'aplicacions per al Parlament de les Illes Balears davant el paradigma del Cloud Computing
 • Evaluación y mejora del proceso de Gestión de Incidencias en una empresa de desarrollo de software
 • Experiència amb Human based Computation per a la classificació dels tons de pell humana
 • Gestión de indicadores académicos a UIBdigital
 • Hotel Upselling
 • Implementación de un Dashboard. Empresa Viajes Urbis
 • Implementation of a Programming Interface for a Mitsubishi RV-6S Industrial Robot
 • Movilidad Sostenible UIB
 • Plataforma de gestión de centros de formación
 • Ampliació del motor de videojocs per a plataforma Android
 • Ampliació del Motor de Videojocs per plataforma Android
 • Análisis y desarrollo de una plataforma para la realización de estudios geográficos basados en comunidades depotivas
 • Aplicació web de gestió i lloguer d'habitatges.Sistema de gestió i control de reserves
 • APP para Emergencias 112
 • CREACIÓ DE WEBSITE ACCESSIBLE WAI-AAA I PLANES WEB DINÀMIQUES
 • Creación de una aplicación web para la localización de personas en situación de peligro en la montaña
 • Desenvolupament d'una aplicació mòbil per la gestió de continguts d'activitats de muntanya
 • Desenvolupament d'una plataforma social per practicar idiomes
 • Eina per a l'anàlisi i comparació de rutes metabòliques
 • Estudi de la implantació massiva de sondes distribuïdes per a monitoritzar l'estat de la xarxa de la Universitat de les Illes Balears
 • Estudi de la Migració dels sistemes informàtics del Parlament de les Illes Balears
 • Estudi i muntatge d'una illa de guifi.net
 • Evolución de un Sistema de Gestión de Identidades
 • Gestor d'Aules Virtuals. Nova sincronització entre Àgora i Moodle
 • Gestor Integrat de Serveis d'Hoteleria
 • IBsit- Aplicació de contingut audiovisual de les Illes Balears per televisors Samsung amb sistema operatiu Tizen
 • Implementació d'un sistema d'interacció mitjançant l'ús de dispositius 'wearables'
 • Missatgeria per la UIB Client iOS
 • Plataforma web d'emmagatzemament de fitxers al núvol
 • Projecte ISSI . Informàtica al Servei del Servei d'Informàtica
 • Seguridad e implementación de Internet of Things
 • Servei de missatgeria per una universitat. Servidor
 • Sistema de missatgeria per a la UIB: Client Android
 • Visualització en realitat augmentada del relleu mallorquí
 • Aplicación para la Generación de Objetos 3D
 • Creació d'una APP multiplataforma. Lligada a un servei Web
 • Desarrollo del portal de datos abiertos de la Universidad de las Islas Baleares
 • Entorn de Simulació de MIPS
 • Implementation and Verification of the Slave Elementary Cycle Synchronization Mechanism of the Flexible Time-Triggered Replicated Star for Ethernet
 • Mallorca Beach, una app intel·ligent
 • Mejora de una plataforma tecnológica dedicada al arrendamiento de bienes
 • Metabolismo UIB
 • Motor de Videojuegos para plataforma Android
 • Propuesta de un Modelo de Gobierno de Proyectos, Programas y Portafolios
 • Software de gestió de reparacions. Modelització i implantació de processos a una PIME
 • Un portal de soporte a la docencia con contenidos altamente relacionados
 • ZombieInvasion: un simulador d'epidèmies zombi amb finalitats didàctiques