Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

Dades i indicadors

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 162 161 143 130 145 147
Alumnes de nou ingrés SIIU (amb menys de 30 crèdits reconeguts) 113 135 110 114 137 134
Alumnes matriculats 335 401 428 434 463 472
Alumnes titulats - 11 22 19 36 39

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Antonio Pujol Villegas

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Verificació Memòria del títol oficial 01/07/2019
Verificació Informe tercera modificació 01/07/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2017-18) 19/06/2019
Verificació BOE Pla d'estudis segona modificació 29/01/2019
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Informe final d’acreditació per a l’obtenció del segell (EUR-ACE o EURO-INF) 15/12/2016
Acreditació Resolució del Consell de Ministres 22/07/2016
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/09/2015
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Verificació Memòria segona modificació 20/03/2013
Verificació Informe segona modificació 20/03/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Verificació Memòria primera modificació 28/05/2012
Verificació Informe primera modificació 28/05/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació BOE Pla d'estudis verificat 07/02/2011
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 12/11/2010
Verificació Memòria del títol oficial 24/05/2010
Verificació Informe final de verificació 24/05/2010

Treballs de Fi de Grau

 • Ampliación de la capa de sensorización de la plataforma SMART UIB
 • Aplicación Gestor de Actividades para una Unidad de Seguridad en Android "TaskU.S."
 • Diseño de una aplicación móvil que traslada la realidad a un juego mediante puntuaciones
 • Implementación de un Gestor de Documentos junto a un motor de firma biométrica para dispositivos Android e iOS
 • Introducció a l'anàlisi de dades damunt una SmartPlatform
 • Lengua de signos con Leap Motion
 • Metodologia àgil per el disseny de jocs
 • Sistema de intercambio de excedente de electricidad basado en Blockchain para comunidades de vecinos
 • Control domótico escalable i distribuido
 • Explotación del motor Unity para la interconectividad de jugadores
 • HCITeaching: repositorio de intercambio de actividades y ejemplos para HCI
 • Logística de Turisme Sobre SmartPhones
 • Técnicas de Inteligencia Artificial en videojuegos automovilísticos