Escoltar

Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.
Professorat Assignatures
Dra. Aguiló Pons, Isabel María
Dr. Alberich Martí, Ricardo
Alcalà Mena, Adrià
Álvarez Vadillo, Inés
Dra. Amengual Alcover, Esperança
Ballesteros Varela, Alberto
Dr. Barranco González, Manuel Alejandro
Bastida López, Francisco José
Bermejo González, Belén
Dr. Bibiloni Coll, Antonio
Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
Dr. Bonin Font, Francisco Jesús
Dr. Bonnín Pascual, Francisco
Dr. Buades Rubio, José María
Dr. Burguera Burguera, Antonio
Delgado Domínguez, Adelaida
Dr. Duran Grimalt, Joan
Dr. Estrany Bonnín, Bartomeu
Dr. Fernández Iglesias, Fruela
Dr. Fiol Roig, Gabriel
Dr. Fontanet Nadal, Gabriel
Dr. Galli Granada, Ricardo Adolfo
Dr. Galmés Obrador, Sebastián
Dr. García Fidalgo, Emilio
Gómez Suárez, Beatriz
Dra. González Cid, Yolanda
Dr. Guerrero Sastre, José
Dr. Guerrero Tomé, Carlos
Dr. Jaume Capó, Antoni
Dr. Jaume Mayol, Jaime
Jofre González-Granda, Javier
Dr. Juiz García, Carlos
Dr. Lera Castro, Isaac
Dr. Lisani Roca, José Luis
Dra. Llabrés Segura, Maria de la Mercè
Dr. Lladó Martín, Eduardo
Dra. Lladó Matas, Catalina
Dr. Lucena Pimentel, Abel Ernesto
Dra. Manresa Yee, Cristina Suemay
Dr. Martinez Villagrasa, Daniel
Dr. Mascaró Oliver, Miguel
Dr. Mascaró Portells, Miguel
Dra. Mas Pichaco, Antonia
Dr. Mas Sansó, Ramon
Dr. Mesquida Calafat, Antoni Lluís
Dr. Miñana Prats, Juan José
Dr. Miró Julià, José Juan Antonio
Dra. Miró Julià, Margarita María Lourdes
Montes de Oca Durán, Juan Antonio
Dr. Moyà Alcover, Gabriel
Dr. Oliver Codina, Gabriel
Dr. Ortiz Rodríguez, Alberto
Dr. Palmer Rodríguez, Pedro Antonio
Dr. Perales López, Francisco José
Pericás Reinés, Rafael
Dr. Pons Mayol, Joan Carles
Dr. Proenza Arenas, Julián
Riera Roca, Gabriel
Rigo Linares, Miguel
Dr. Rocha Cárdenas, Jairo Enrique
Dra. Roig Maimó, Maria Francesca
Dr. Serra Cifre, Bartolomé Jaime
Dr. Sintes Olives, Tomás Miguel
Sola Venteo, Antonio
Dr. Teruel Aguilar, Antonio Esteban
Dr. Tuval Gefen, Idan
Dr. Varona Gómez, Javier
Vila Barceló, Juan Carlos
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
20300 - Matemàtica Discreta
20301 - Matemàtiques II - Càlcul
20302 - Programació - Informàtica I
20305 - Matemàtiques III -Estadística
20318 - Geometria Afí i Mètrica Dr. Bibiloni Serrano, Pedro
20329 - Introducció a l'Optimització Dr. Rocha Cárdenas, Jairo Enrique (R)
20395 - English for Engineering Dr. Fernández Iglesias, Fruela
21703 - Sistemes Digitals
21705 - Mètodes de l'Àlgebra Lineal
21706 - Estructura de Computadors I
21707 - Programació II
21708 - Sistemes Operatius
21709 - Física
21710 - Teoria de la Computació
21711 - Algorísmia
21712 - Enginyeria del Software
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes Dr. Galmés Obrador, Sebastián (R)
21714 - Informàtica Gràfica Dr. Perales López, Francisco José (R)
21715 - Estructura de Computadors II
21716 - Base de Dades I
21717 - Estructures de Dades
21718 - Sistemes Operatius II
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics
21720 - Programació Concurrent Dr. Mascaró Oliver, Miguel (R)
21721 - Llenguatges de Programació
21722 - Intel·ligència Artificial
21723 - Gestió de Projectes
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari
21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica Dr. Jaume Capó, Antoni (R)
21726 - Base de Dades II
21728 - Enginyeria de Requisits Dr. Fontanet Nadal, Gabriel (R)
21730 - Processos i Qualitat de Software
21733 - Gestió Avançada de Projectes Dr. Mesquida Calafat, Antoni Lluís (R)
21734 - Disseny de Solucions per al Sector Turístic
21735 - Arquitectura de Computadors Dra. Lladó Matas, Catalina (R)
21736 - Xarxes de Computadors Dr. Galmés Obrador, Sebastián (R)
21737 - Ampliació d'Arquitectura de Computadors Bermejo González, Belén (R)
21738 - Laboratori de Sistemes Basats en Microcomputador
21739 - Percepció i Control per a Sistemes Encastats
21740 - Administració de Sistemes Informàtics Gómez Suárez, Beatriz (R)
21741 - Arquitectures Avançades Dr. Miró Julià, José Juan Antonio (R)
21742 - Compiladors I Dr. Palmer Rodríguez, Pedro Antonio (R)
21743 - Compiladors II Dr. Palmer Rodríguez, Pedro Antonio (R)
21744 - Laboratori de Projectes de Programació Dr. Buades Rubio, José María (R)
21745 - Sistemes Intel·ligents Dr. Fiol Roig, Gabriel (R)
21746 - Mineria de Dades Dra. Miró Julià, Margarita María Lourdes (R)
21747 - Algorismes Avançats Dr. Mascaró Portells, Miguel (R)
21748 - Seguretat en Sistemes Informàtics
21749 - Gestió Estratègica de Sistemes d'Informació Empresarials Jofre González-Granda, Javier (R)
21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades Bastida López, Francisco José (R)
21753 - Gestió i Distribució de la Informació Empresarial Dr. Bibiloni Coll, Antonio (R)
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis
21755 - Tecnologia Multimèdia Dr. Bibiloni Coll, Antonio (R)
21757 - Gestió de Sistemes i Instal·lacions Informàtiques
21758 - Xarxes Avançades
21759 - Gestió de la Innovació Tecnològica
21760 - Empresa
21761 - Govern de les TIC Dr. Juiz García, Carlos (R)
21766 - Interficies Gràfiques d'Usuari
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I Dr. Jaume Capó, Antoni
22413 - Regulació Automàtica Dr. Oliver Codina, Gabriel (R)
22419 - Control per Computador
22424 - Robòtica Dr. Guerrero Sastre, José (R)
22437 - Visió Industrial Dra. González Cid, Yolanda (R)
22439 - Ampliació de Robòtica
22449 - Sistemes Encastats Dr. Barranco González, Manuel Alejandro (R)