Escoltar

Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

Grau d'Enginyeria Informàtica pla 2014 - Itinerari - Sistemes d'Informació - 4t curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 09/01/2020 16:00 - 20:00
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 06/02/2020 09:00 - 20:00
21733 - Gestió Avançada de Projectes  GRUP 2, 1S, GEIN, GIN2 15/01/2020 16:00 - 20:00
21733 - Gestió Avançada de Projectes  GRUP 2, 1S, GEIN, GIN2 11/02/2020 09:00 - 20:00
21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades  GRUP 2, 1S, GEIN, GIN2 22/01/2020 09:00 - 13:00
21751 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades  GRUP 2, 1S, GEIN, GIN2 12/02/2020 09:00 - 20:00
21753 - Gestió i Distribució de la Informació Empresarial  GRUP 2, 2S, GEIN, GIN2 16/06/2020 16:00 - 20:00
21753 - Gestió i Distribució de la Informació Empresarial  GRUP 2, 2S, GEIN, GIN2 10/07/2020 09:00 - 20:00
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis  GRUP 2, 1S, GEIN, GIN2 13/01/2020 09:00 - 13:00
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis  GRUP 2, 1S, GEIN, GIN2 07/02/2020 09:00 - 20:00