Escoltar

Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

Grau d'Enginyeria Informàtica pla 2014 - Itinerari - Enginyeria de Computadors - 3r curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
21720 - Programació Concurrent  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 10/01/2020 16:00 - 20:00
21720 - Programació Concurrent  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 06/02/2020 09:00 - 20:00
21721 - Llenguatges de Programació  GRUP 1, 2S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT 15/06/2020 16:00 - 20:00
21721 - Llenguatges de Programació  GRUP 1, 2S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT 10/07/2020 09:00 - 20:00
21722 - Intel·ligència Artificial  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT 16/01/2020 09:00 - 13:00
21722 - Intel·ligència Artificial  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT 11/02/2020 09:00 - 20:00
21723 - Gestió de Projectes  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 14/01/2020 09:00 - 13:00
21723 - Gestió de Projectes  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 07/02/2020 09:00 - 20:00
21735 - Arquitectura de Computadors  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 23/01/2020 16:00 - 20:00
21735 - Arquitectura de Computadors  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 12/02/2020 09:00 - 20:00
21736 - Xarxes de Computadors  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 21/01/2020 09:00 - 13:00
21736 - Xarxes de Computadors  GRUP 1, 1S, GEIN, GIN2 10/02/2020 09:00 - 20:00
21737 - Ampliació d'Arquitectura de Computadors  GRUP 1, 2S, GEIN, GIN2 23/06/2020 16:00 - 20:00
21737 - Ampliació d'Arquitectura de Computadors  GRUP 1, 2S, GEIN, GIN2 13/07/2020 09:00 - 20:00
22449 - Sistemes Encastats  GRUP 1, 2S, GEEI, GEIN, GIN2 17/06/2020 09:00 - 13:00
22449 - Sistemes Encastats  GRUP 1, 2S, GEEI, GEIN, GIN2 14/07/2020 09:00 - 20:00