Escoltar

Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

21773. Pràctiques en Empresa d'Informàtica I (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per a la matrícula
 • cal haver superat 120 (100%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica de 1 curs, totes les assignatures de tipus obligatòria de 1 curs, totes les assignatures de tipus formació bàsica de 2 curs, totes les assignatures de tipus obligatòria de 2 curs

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Anual

 • (1) - GRUP 1, AN, GEIN, GIN2

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
  • Grup horari
   Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Anual

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Anual

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents