Escoltar

Grau d'Enginyeria Informàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

20318. Geometria Afí i Mètrica (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons (més informació)

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (9) - GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
  • Grup horari
   Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

 • (9) - GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMA2, GMAT, GMIT, GMT2

  • Professorat
   Gaspar Mayor Forteza
  • Responsable
   Gaspar Mayor Forteza
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

 • (9) - GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMAT, GMIT

  • Professorat
   Gaspar Mayor Forteza
  • Responsable
   Gaspar Mayor Forteza
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

 • (9) - GRUP 9, 2S, GEIN, GIN2, GMAT, GMIT

  • Professorat
   Gaspar Mayor Forteza
  • Responsable
   Gaspar Mayor Forteza
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents