Escoltar

Grau d'Enginyeria Informàtica

Cita prèvia

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Enginyeria Informàtica a extingir .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

En què consisteix?

L'objectiu principal d'aquests estudis és formar professionals qualificats en tot el ventall de l'àmbit de la informàtica.

Què hi aprendràs?

Un titulat d'aquest grau tindrà coneixements per dissenyar i manipular hardware informàtic o dissenyar i desenvolupar xarxes d'ordinadors. També podrà concebre i desenvolupar aplicacions (programari) de tot tipus. Estarà, a més, preparat per aconseguir tasques de direcció i gestió de projectes, així com administrar i distribuir de forma eficient els recursos humans i informàtics de qualsevol organització. A més, també aconseguirà coneixements sobre els aspectes més aplicats de la informàtica, com poden ser els jocs i la representació de la informació (so i vídeo).

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Les sortides professionals són molt diverses i en podem destacar les següents:

  • Empreses dels sectors de la banca, el turisme, la logística, els mitjans de comunicació, les assegurances, l’electricitat, el transport, l’alimentació, etc.
  • Empreses d’informàtica o de subministrament de serveis informàtics.
  • Tasques de docència, formació i recerca.
  • Exercir lliurement la professió com a consultor, auditor informàtic, desenvolupador de jocs, serveis per a la web, etc. 

Per a més informació: http://eps.uib.es

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF, l'acreditació internacional d'enginyeria informàtica més prestigiosa d'Europa, atorgada per la Xarxa Europea de Garantia de la Qualitat de l'Educació en Informàtica (EQANIE). Aquesta acreditació garanteix que la titulació compleix els elevats estàndards de qualitat fixats per l'EQANIE i facilita l'accés dels titulats a màsters i doctorats internacionals i la mobilitat professional dels graduats.

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Enginyeria i Arquitectura
150 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.157,72¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Anselm Turmeda