Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Dades i indicadors

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 162 161 143 130 145 147
Alumnes de nou ingrés SIIU (amb menys de 30 crèdits reconeguts) 113 135 110 114 137 134
Alumnes matriculats 335 401 428 434 463 472
Alumnes titulats - 11 22 19 36 39

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Antonio Pujol Villegas

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Treballs de Fi de Grau

 • Aplicación de traducción de reservas de hoteles vía XML
 • Desarrollo del sistema conector turístico ChannelX
 • Desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió dels complements retributius del PDI
 • Redes neuronales generativas antagónicas
 • Sistema de realitat augmentada per a maquetació d'exteriors i planificació urbana
 • Agilización y securización del proceso de almacenaje de expedientes académicos (SET) mediante BlockChain y Smart contracts
 • Agregador de tarifas de hoteles
 • App de xarxa social - Santoral a FB
 • Automatización de las pruebas funcionales para la páginas web de Avoris
 • Blockchain dins IoT
 • Classificació de plantes mitjançant tècniques de visió per computador i intel·ligència artificial
 • comparteixUIB
 • Construcció d'un compilador per a un llenguatge funcional
 • Control de paràmetres del generador d'informació dels estudis de la UIB
 • Desarrollo de una aplicación para la automatización del registro de horas y facturación en la empresa FDSA
 • Desarrollo de una aplicación web: agenda de salud
 • Desarrollo de una plataforma de gestión, recolección, tratamiento y reporting de datos meteorológicos basada en la arquitectura de microservicios
 • Desarrollo de un programa que permita la modificación de reservas en un GDS (Global Distribution System)
 • Desarrollo Software. Integración entre un portal de reservas de hotel online y un proveedor de servicios
 • Desenvolupament d'una aplicació mòbil i web de nutrició i gimnàs
 • Development of an Android APP for promoting the communication and exchange of information among tourists
 • Diseño de una Oficina de Proyectos Corporativa
 • Estudi i creació d'una aplicació amb interacció basada en visió
 • Generación de fichero Flat File aplicando diferentes reglas de distribución para múltiples clientes
 • Gestió de punts de càrrega elèctrics al campus UIB
 • Glyphstock. Aplicación cliente multiplataforma
 • HabScraper: herramienta automatizada para la extracción de datos con web scraping
 • Herramienta de análisis de accesibilidad WCAG 2.0
 • Herramienta para el análisis de resultados de las encuestas de opinión de los estudiantes de la EPS
 • Inehealth: aplicación web para reservas de citas médicas
 • Juego serio para Entrenar la Identificación y Discriminación Auditiva en Niños con Discapacidad Auditiva
 • Red social de pesca
 • Servicio entre periféricos y aplicaciones de gestión hotelera
 • Servidor domòtic per xarxa LAN
 • Sistema automatitzat d'obertura de taquilles amb control d'accés LDAP
 • Sistema de realidad virtual para la gestión del dolor crónico en niños y jóvenes con enfermedades raras
 • Software de gestió per una petita empresa
 • SSTTApp: Gestión de Incidencias Hoteleras
 • STFile.Una librería para la etiquetación semántica de ficheros
 • Tizen Development
 • Algoritmos genéticos
 • Análisis de la seguridad en 802.11
 • Aplicació de la metodologia dels videojocs seriosos a entorns educatius i rehabilitadors
 • Aplicación de UIBdigital para definir el cuadro de clasificación documental de la Universidad
 • Aplicación web enoMallorca
 • Chatbot API: A service to develop text-based interfaces
 • Clasificación de documentos mediante información semántica
 • Creación de un entorno de pago seguro y sistema de almacenamiento de datos críticos para empresas que gestionan datos de tarjetas de pago
 • Desarrollo de software. Integración entre un portal de ventas online y un proveedor de servicios
 • Desarrollo de un cliente y los webservices para la sincronización entre usuarios de Habitissimo y una herramienta de Marketing Online
 • Detecció d'ungles en imatges mèdiques
 • Generación Procedimental de Contenido en Videojuegos
 • Generador de mapas procedurales
 • Gestió i control intern de dades empresarials
 • Guía interactiva para asistencia a eventos al aire libre y espacios cerrados
 • Hadoop com a eina de Big Data. Aplicació sobre dades acadèmiques
 • Implementación de una aplicación web dirigida a directorios de profesionales del sector del tatuaje
 • Juego serio para niños con discapacidad auditiva
 • Librería de Python para el trazamiento y la animación de trayectorias de GPS almacenadas en ficheros con formato GPX
 • Magatzem de dades aplicat a l'àmbit sanitari. Elaboració d'un cub OLAP per a LIS. Álamo Consulting
 • Modelo de enlace entre ISO/IEC 38500 e ISO/IEC 21505
 • Módulo de reservas de productos turísticos
 • Optimización multi-objetivo de redes de sensores basada en simulated annealing
 • Posicionamiento de ambulancias
 • Proveïdor d'accés WI-FI amb pàgina captiva
 • Sistema Central De Gestión De Puntos De Carga
 • Sistema configurable de baix cost per a monitoritzar paràmetres domèstics i ambientals
 • Sistema de automatización para Google Adwords
 • Sistema de monitorización de vehículos y detección de accidentes de bajo coste
 • Sistema web para habitissimo
 • SmartLock - Una cerradura inteligente con características IoT
 • TmpMaker, aplicación para la elaboración de documentos notariales
 • Travelinsights: una eina d'Intel·ligència de negoci aplicada al sector turístic
 • WebMouse
 • Ampliació del motor de videojocs per a Android
 • API y Gestor para Movilidad Sostenible
 • Aplicación web en tiempo real con websockets destinada a la educación
 • Aplicación Web para Gestión de Vuelos y Pasajeros en Privilege Style S.A.
 • APP AUTÈNTICS, una aplicació per trobar el teu berenar a les Illes Balerars
 • Cocina App Aplicación para el control del consumo de alimentos
 • Desarrollo de un simulador de Autómata Siemens S7-200
 • Detecció dels colors de pell en imatges RGB utilitzant tècniques d'aprenentatge supervisat
 • Estudi i definició del model d'arquitectura d'aplicacions per al Parlament de les Illes Balears davant el paradigma del Cloud Computing
 • Evaluación y mejora del proceso de Gestión de Incidencias en una empresa de desarrollo de software
 • Experiència amb Human based Computation per a la classificació dels tons de pell humana
 • Gestión de indicadores académicos a UIBdigital
 • Hotel Upselling
 • Implementación de un Dashboard. Empresa Viajes Urbis
 • Implementation of a Programming Interface for a Mitsubishi RV-6S Industrial Robot
 • Movilidad Sostenible UIB
 • Plataforma de gestión de centros de formación
 • Ampliació del motor de videojocs per a plataforma Android
 • Ampliació del Motor de Videojocs per plataforma Android
 • Análisis y desarrollo de una plataforma para la realización de estudios geográficos basados en comunidades depotivas
 • Aplicació web de gestió i lloguer d'habitatges.Sistema de gestió i control de reserves
 • APP para Emergencias 112
 • CREACIÓ DE WEBSITE ACCESSIBLE WAI-AAA I PLANES DINÀMIQUES
 • Creación de una aplicación web para la localización de personas en situación de peligro en la montaña
 • Desenvolupament d'una aplicació mòbil per la gestió de continguts d'activitats de muntanya
 • Desenvolupament d'una plataforma social per practicar idiomes
 • Eina per a l'anàlisi i comparació de rutes metabòliques
 • Estudi de la implantació massiva de sondes distribuïdes per a monitoritzar l'estat de la xarxa de la Universitat de les Illes Balears
 • Estudi de la Migració dels sistemes informàtics del Parlament de les Illes Balears
 • Estudi i muntatge d'una illa de guifi.net
 • Evolución de un Sistema de Gestión de Identidades
 • Gestor d'Aules Virtuals. Nova sincronització entre Àgora i Moodle
 • Gestor Integrat de Serveis d'Hoteleria
 • IBsit- Aplicació de contingut audiovisual de les Illes Balears per televisors Samsung amb sistema operatiu Tizen
 • Implementació d'un sistema d'interacció mitjançant l'ús de dispositius 'wearables'
 • Missatgeria per la UIB Client iOS
 • Plataforma web d'emmagatzemament de fitxers al núvol
 • Projecte ISSI . Informàtica al Servei del Servei d'Informàtica
 • Seguridad e implementación de Internet of Things
 • Servei de missatgeria per una universitat. Servidor
 • Sistema de missatgeria per a la UIB: Client Android
 • Visualització en realitat augmentada del relleu mallorquí
 • Aplicación para la Generación de Objetos 3D
 • Creació d'una APP multiplataforma. Lligada a un servei Web
 • Desarrollo del portal de datos abiertos de la Universidad de las Islas Baleares
 • Entorn de Simulació de MIPS
 • Implementation and Verification of the Slave Elementary Cycle Synchronization Mechanism of the Flexible Time-Triggered Replicated Star for Ethernet
 • Mallorca Beach, una app intel·ligent
 • Mejora de una plataforma tecnológica dedicada al arrendamiento de bienes
 • Metabolismo UIB
 • Motor de Videojuegos para plataforma Android
 • Propuesta de un Modelo de Gobierno de Proyectos, Programas y Portafolios
 • Software de gestió de reparacions. Modelització i implantació de processos a una PIME
 • Un portal de soporte a la docencia con contenidos altamente relacionados
 • ZombieInvasion: un simulador d'epidèmies zombi amb finalitats didàctiques