Escoltar

Grau d'Enginyeria Informātica (Pla 2010)

240 crčdits - Escola Politčcnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

L'objectiu principal d'aquests estudis és formar professionals qualificats en tot el ventall de l'àmbit de la informàtica. Un titulat de grau tindrà coneixements per dissenyar i manipular maquinari informàtic (hardware) o dissenyar i desenvolupar xarxes d’ordinadors. També podrà concebre i desenvolupar aplicacions (software) de tota mena, tant locals com per a la www. Tot això, de manera eficient i amb un excel·lent nivell de qualitat. Estarà, a més, preparat per assolir tasques de direcció i gestió de projectes, com també administrar i distribuir de forma eficient els recursos humans i informàtics de qualsevol organització. A més, també assolirà coneixements sobre els aspectes més aplicats de la informàtica, com poden ser els jocs i la representació de la informació (so i vídeo). Tot això en el marc de les normatives, el nivell de qualitat, els aspectes legals i l’ètica que ha de presentar en els seus treballs un titulat del grau d'Informàtica.

En aquests estudis s'ofereixen quatre itineraris de vuit assignatures cada un. Per obtenir la titulació de graduat en Enginyeria Informàtica és obligatori que l'alumne cursi totes les assignatures d'un dels itineraris. L'estudiant podrà especialitzar-se i obtenir, segons l'itinerari cursat, una de les mencions següents: Enginyeria de Computadors, Computació, Tecnologies de la Informació o Sistemes d'Informació.

Resum de crčdits

Formaciķ bāsica Obligatōries Optatives Prāctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   96   66   -   18 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
20300 - Matemātica Discreta Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
20301 - Matemātiques II - Cālcul Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
20302 - Programaciķ - Informātica I Formaciķ bāsica 6,0 Catalā, Castellā Primer semestre
21703 - Sistemes Digitals Obligatōria 6,0 Catalā, Castellā Primer semestre
21760 - Empresa Formaciķ bāsica 6,0 Castellā, Anglčs Primer semestre
20305 - Matemātiques III -Estadística Formaciķ bāsica 6,0 Catalā, Castellā, Anglčs Segon semestre
21705 - Mčtodes de l'Ālgebra Lineal Formaciķ bāsica 6,0 Catalā, Castellā Segon semestre
21706 - Estructura de Computadors I Formaciķ bāsica 6,0 Castellā Segon semestre
21707 - Programaciķ II Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Segon semestre
21709 - Física Formaciķ bāsica 6,0 Catalā, Castellā Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21708 - Sistemes Operatius Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
21710 - Teoria de la Computaciķ Formaciķ bāsica 6,0 Catalā Primer semestre
21711 - Algorísmia Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes Obligatōria 6,0 Catalā, Castellā Primer semestre
21715 - Estructura de Computadors II Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
20319 - Anglčs Obligatōria 6,0 Anglčs Segon semestre
21712 - Enginyeria del Software Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
21716 - Base de Dades I Obligatōria 6,0 Catalā Segon semestre
21717 - Estructures de Dades Obligatōria 6,0 Catalā, Castellā Segon semestre
21718 - Sistemes Operatius II Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21720 - Programaciķ Concurrent Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
21722 - Intelˇligčncia Artificial Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
21723 - Gestiķ de Projectes Obligatōria 6,0 Catalā Primer semestre
21719 - Avaluaciķ del Comportament de Sistemes Informātics Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
21721 - Llenguatges de Programaciķ Obligatōria 6,0 Castellā Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21724 - Aplicacions Distribuīdes a Internet i Interficies d'Usuari Obligatōria 6,0 Castellā Primer semestre
21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informātica Treball de fi de grau 18,0 Catalā Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21734 - Disseny de Solucions per al Sector Turístic Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21728 - Enginyeria de Requisits Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
21766 - Interficies Grāfiques d'Usuari Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
20304 - Documentaciķ i Comunicaciķ Tčcnica Optativa 6,0
20307 - Matemātiques I (Ālgebra Lineal) Optativa 6,0
20318 - Geometria Afí i Mčtrica Optativa 6,0
20326 - Inferčncia Estadística Optativa 6,0
20329 - Introducciķ a l'Optimitzaciķ Optativa 6,0
21763 - Factors Humans de l'Enginyeria del Software Optativa 6,0
21764 - Garantia de Funcionament en Sistemes Informātics Optativa 6,0
21765 - Modelitzaciķ de Sistemes Informātics Optativa 6,0
21768 - Mārqueting i TIC Optativa 6,0
21769 - Sistemes d'Informaciķ Aplicats a la Indústria Optativa 6,0
21771 - Sistemes Operatius Distribuīts Optativa 6,0
21772 - Disseny de Sistemes Distribuīts Optativa 6,0
21773 - Prāctiques en Empresa d'Informātica I Optativa 6,0
21774 - Prāctiques en Empresa d'Informātica II Optativa 6,0
22413 - Regulaciķ Automātica Optativa 6,0
22419 - Control per Computador Optativa 6,0
22424 - Robōtica Optativa 6,0
22437 - Visiķ Industrial Optativa 6,0
22438 - Sistemes de Percepciķ Optativa 6,0
22439 - Ampliaciķ de Robōtica Optativa 6,0
Assignatures optatives Enginyeria de Computadors
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21735 - Arquitectura de Computadors Optativa 6,0 Anglčs Primer semestre
21736 - Xarxes de Computadors Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
21738 - Laboratori de Sistemes Basats en Microcomputador Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21740 - Administraciķ de Sistemes Informātics Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21741 - Arquitectures Avanįades Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21737 - Ampliaciķ d'Arquitectura de Computadors Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
21739 - Percepciķ i Control per a Sistemes Encastats Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
22449 - Sistemes Encastats Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures optatives Computaciķ
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21726 - Base de Dades II Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
21742 - Compiladors I Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
21744 - Laboratori de Projectes de Programaciķ Optativa 6,0 Anglčs Primer semestre
21745 - Sistemes Intelˇligents Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21746 - Mineria de Dades Optativa 6,0 Anglčs Primer semestre
21714 - Informātica Grāfica Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
21743 - Compiladors II Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
21747 - Algorismes Avanįats Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
Assignatures optatives Sistemes d'Informaciķ
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21726 - Base de Dades II Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
21733 - Gestiķ Avanįada de Projectes Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
21748 - Seguretat en Sistemes Informātics Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21751 - Sistemes de Gestiķ de Bases de Dades Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21730 - Processos i Qualitat de Software Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
21749 - Gestiķ Estratčgica de Sistemes d'Informaciķ Empresarials Optativa 6,0 Anglčs Segon semestre
21753 - Gestiķ i Distribuciķ de la Informaciķ Empresarial Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
Assignatures optatives Tecnologias de la Informaciķ
Nom Tipus Crčdits Idioma
d'imparticiķ
Període
21736 - Xarxes de Computadors Optativa 6,0 Catalā Primer semestre
21748 - Seguretat en Sistemes Informātics Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21754 - Seguretat en Xarxes i Serveis Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21758 - Xarxes Avanįades Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21759 - Gestiķ de la Innovaciķ Tecnolōgica Optativa 6,0 Castellā Primer semestre
21755 - Tecnologia Multimčdia Optativa 6,0 Catalā Segon semestre
21757 - Gestiķ de Sistemes i Instalˇlacions Informātiques Optativa 6,0 Castellā Segon semestre
21761 - Govern de les TIC Optativa 6,0 Castellā Segon semestre

Calendari, especificat per grups horaris

No hi ha cap grup horari definit per a aquest pla d'estudis