Escoltar

Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2010)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

En què consisteix?

L'objectiu principal d'aquests estudis és formar professionals qualificats en tot el ventall de l'àmbit de la informàtica.

Què hi aprendràs?

Un titulat d'aquest grau tindrà coneixements per dissenyar i manipular hardware informàtic o dissenyar i desenvolupar xarxes d'ordinadors. També podrà concebre i desenvolupar aplicacions (programari) de tot tipus. Estarà, a més, preparat per aconseguir tasques de direcció i gestió de projectes, així com administrar i distribuir de forma eficient els recursos humans i informàtics de qualsevol organització. A més, també aconseguirà coneixements sobre els aspectes més aplicats de la informàtica, com poden ser els jocs i la representació de la informació (so i vídeo).

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

Les sortides professionals són molt diverses i en podem destacar les següents:

  • Empreses dels sectors de la banca, el turisme, la logística, els mitjans de comunicació, les assegurances, l’electricitat, el transport, l’alimentació, etc.
  • Empreses d’informàtica o de subministrament de serveis informàtics.
  • Tasques de docència, formació i recerca.
  • Exercir lliurement la professió com a consultor, auditor informàtic, desenvolupador de jocs, serveis per a la web, etc. 

Per a més informació: http://eps.uib.es

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats. .

Enginyeria i Arquitectura
No s'ofereixen places de nou ingrés per extinció de pla
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 18,50¤ (*)

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Anselm Turmeda