Escoltar

Grau d'Infermeria (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

La Infermeria contribueix a protegir i millorar la salut, la seguretat i el benestar de la població, prevenir la malaltia i les seves conseqüències i afavorir la sostenibilitat del sistema sanitari. Els/les infermers/es són experts/es a proporcionar cures per satisfer les necessitats de salut de les persones, les famílies i els grups socials en les diferents etapes del cicle vital i en situacions derivades de problemes de salut; a identificar les seves capacitats i a establir mètodes d'ajuda per compensar les seves limitacions, guiar-los, donar-los suport, ensenyar-los i promoure un entorn favorable al seu desenvolupament.

El títol d'infermer/a que habilita per a l'exercici d'activitats regulades a Espanya s'ajusta a les següents normes reguladores de l'exercici professional:

En aquest sentit, la Llei d'ordenació de les professions sanitàries (2003) apunta que correspon als titulats i titulades en Infermeria la direcció, avaluació i prestació de les cures d'infermeria orientades a la promoció, el manteniment i la recuperació de la salut, així com a la prevenció de malalties i discapacitats. El perfil professional del/a infermer/a generalista respon a un compromís social de promoure, millorar o restablir la salut de la població, gestionant recursos tecnològics,científics i humans amb la finalitat de liderar, prescriure i dispensar cures de qualitat, dirigits a usuaris/as, famílies i comunitat.
El/la futur/a professional ha d'estar capacitat/a per treballar en els diferents àmbits socials i institucions de salut, en contextos locals, nacionals i internacionals, duent a terme amb responsabilitat les múltiples dimensions inherents al seu rol. Per desenvolupar eficaçment el seu paper, la seva formació haurà de basar-se en els següents pilars:

  1. Conjugar en les seves decisions i actuacions els coneixements dels avanços científics, tecnològics i biomèdics de l'atenció a la salut, respectant sempre els principis ètics en la seva aplicació.
  2. Adquirir les competències per reconèixer i exercir el seu paper de forma autònoma i com a integrant d'equips interdisciplinaris que assegurin la resolució eficaç i de qualitat dels problemes de salut de la població.
  3. Comprendre la complexitat i diversitat de l'ésser humà, tenint en compte la diferència com a aspecte consubstancial a les persones que viuen i es desenvolupen en diferents contextos polítics, socials i culturals. El/la infermer/a entendrà que els determinants de salut modulen la demanda de cures i la forma de proporcionar-los.
  4. Desenvolupar un punt de vista crític i creatiu que li orienti per a una pràctica i recerca de qualitat.

 

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   84   6   84   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà Formació bàsica 6,0
21601 - Conducta, Salut i Qualitat de Vida Formació bàsica 6,0
21602 - Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0
21603 - Bioquímica Formació bàsica 6,0
21604 - Determinants Socials de la Salut Formació bàsica 6,0
21605 - Estructura i Funció del Cos Humà II Formació bàsica 6,0
21606 - Farmacoteràpia i Dietoteràpia Formació bàsica 6,0
21607 - Ètica i Legislació Sanitària Formació bàsica 6,0
21608 - Comunicació i Salut Formació bàsica 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21609 - Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures Obligatòria 12,0
21610 - Promoció de la Salut i Participació Familiar i Comunitària Obligatòria 9,0
21611 - Infermeria al Llarg del Cicle Vital Obligatòria 9,0
21612 - Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics Obligatòria 6,0
21613 - Infermeria en la Infància i l'Adolescència Obligatòria 6,0
21614 - Infermeria en la Persona Adulta I Obligatòria 6,0
21615 - Pràctiques Clíniques I Pràctiques externes 12,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21616 - Gestió de Serveis Infermers Obligatòria 6,0
21617 - Infermeria en la Persona Adulta II Obligatòria 6,0
21618 - Infermeria en la Persona Adulta III Obligatòria 6,0
21619 - Infermeria en la Persona Gran Obligatòria 6,0
21620 - Pràctiques Clíniques II Pràctiques externes 6,0
21621 - Infermeria en Situacions Complexes Obligatòria 12,0
21622 - Pràctiques Clíniques III Pràctiques externes 18,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21624 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria Treball de fi de grau 6,0
21623 - Pràctiques Clíniques IV Pràctiques externes 24,0
21625 - Pràctiques Clíniques V Pràctiques externes 12,0
21639 - Pràctiques Clíniques VI Pràctiques externes 12,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Optativa 6,0
21626 - Introducció a la Investigació Quantitativa en Salut Optativa 3,0
21627 - Introducció a la Investigació Qualitativa en Salut Optativa 3,0
21628 - Salut, Societat i Mitjans de Comunicació Optativa 3,0
21629 - Qüestions Bioètiques en la Pràctica Infermera Optativa 3,0
21630 - Comunicació Transcultural Optativa 3,0
21631 - Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic Optativa 3,0
21633 - Atenció Sociosanitària a Grups Vulnerables Optativa 3,0
21634 - Intervenció Familiar per a Professionals Sociosanitaris Optativa 3,0
21635 - Gènere i Salut des d'una Perspectiva Multidisciplinària Optativa 3,0
21636 - Immigració i Salut: Cures Transculturals Optativa 6,0
21637 - Incompliment Terapèutic i Adherència Optativa 3,0
21638 - Atenció Infermera i Fisioterapèutica de Nounats Prematurs Crítics Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020