Escoltar

Grau d'Infermeria (Pla 2009) a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   84   6   84   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà Formació bàsica 6,0
21601 - Conducta, Salut i Qualitat de Vida Formació bàsica 6,0
21602 - Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0
21603 - Bioquímica Formació bàsica 6,0
21604 - Determinants Socials de la Salut Formació bàsica 6,0
21605 - Estructura i Funció del Cos Humà II Formació bàsica 6,0
21606 - Farmacoteràpia i Dietoteràpia Formació bàsica 6,0
21607 - Ètica i Legislació Sanitària Formació bàsica 6,0
21608 - Comunicació i Salut Formació bàsica 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21609 - Bases Històriques, Conceptuals i Metodològiques de les Cures Obligatòria 12,0
21610 - Promoció de la Salut i Participació Familiar i Comunitària Obligatòria 9,0
21611 - Infermeria al Llarg del Cicle Vital Obligatòria 9,0
21612 - Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics Obligatòria 6,0
21613 - Infermeria en la Infància i l'Adolescència Obligatòria 6,0
21614 - Infermeria en la Persona Adulta I Obligatòria 6,0
21615 - Pràctiques Clíniques I Pràctiques externes 12,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21616 - Gestió de Serveis Infermers Obligatòria 6,0
21617 - Infermeria en la Persona Adulta II Obligatòria 6,0
21618 - Infermeria en la Persona Adulta III Obligatòria 6,0
21619 - Infermeria en la Persona Gran Obligatòria 6,0
21620 - Pràctiques Clíniques II Pràctiques externes 6,0
21621 - Infermeria en Situacions Complexes Obligatòria 12,0
21622 - Pràctiques Clíniques III Pràctiques externes 18,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21623 - Pràctiques Clíniques IV Pràctiques externes 24,0
21624 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria Treball de fi de grau 6,0
21625 - Pràctiques Clíniques V Pràctiques externes 12,0
21639 - Pràctiques Clíniques VI Pràctiques externes 12,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Optativa 6,0
21626 - Introducció a la Investigació Quantitativa en Salut Optativa 3,0
21627 - Introducció a la Investigació Qualitativa en Salut Optativa 3,0
21628 - Salut, Societat i Mitjans de Comunicació Optativa 3,0
21629 - Qüestions Bioètiques en la Pràctica Infermera Optativa 3,0
21630 - Comunicació Transcultural Optativa 3,0
21631 - Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic Optativa 3,0
21633 - Atenció Sociosanitària a Grups Vulnerables Optativa 3,0
21634 - Intervenció Familiar per a Professionals Sociosanitaris Optativa 3,0
21635 - Gènere i Salut des d'una Perspectiva Multidisciplinària Optativa 3,0
21636 - Immigració i Salut: Cures Transculturals Optativa 6,0
21637 - Incompliment Terapèutic i Adherència Optativa 3,0
21638 - Atenció Infermera i Fisioterapèutica de Nounats Prematurs Crítics Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020