Escoltar

Grau d'Infermeria a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Infermeria a extingir.
Professorat Assignatures
Dr. Akaarir El Ghourri, Mourad
Alamillos Guardiola, María Cándida
Alberdi Castell, Rosa María
Alorda Terrasa, María del Carmen
Amorós Cerdà, Sylvia Mónica
Dra. Bauzà Amengual, Maria de Lluc
Bendito Barber, Clara
Dr. Bennasar Veny, Miguel
Blanco Mavillard, Ian
Dr. Bover Bover, Andreu
Bover Mercadal, Juana María
Campano Cruz, Ildefonso
Camps Bosch, Isabel María
Canet Alibau, Aura Iris
Carrero Planells, Alba Loreto
Cerrillo Vallejo, Francisca
d'Agosto Forteza, Pilar
De la Cruz Cano, Ana Belén
Del Águila Bugnon, Sonia
Dr. De Pedro Gómez, Joan Ernest
Donoso Pedrero, Ángela
Dra. Fornés Vives, Joana
Fosch Mur, Javier
Fradera Chavala, María Victoria
Dra. Gallo Estrada, Julia
Dr. Gamundí Gamundí, Antonio
García Mena, José Manuel
García Pazo, Patricia
Dra. González Torrente, Susana
González Trujillo, Antonio
Dra. Guillén Solà, Mireia
Herreras González, María del Rocío
Herrero Orenga, María Carmen
Dr. Leiva Rus, Alfonso
López Deflory, Camelia Viviana
Luna Gallardo, Purificación
Dra. Martínez Andreu, Sonia
Martorell Campins, Carlos
Mayorquín Segura, Ana Isabel
Mendes Pereira, Adelyne Maria
Dr. Mercadal Orfila, Gabriel Antonio
Dra. Miró Bonet, Margalida
Dra. Miró Bonet, Rosa
Dr. Molina Mula, Jesús
Dra. Moreno Mulet, Cristina
Muntaner Fernández, Regina
Navas Recio, Sonia
Dra. Nicolau Llobera, María Cristina
Dra. Pades Jiménez, Antonia
Padrós Cano, Cecilia
Pérez Salas, Dèlia
Dr. Pericás Beltrán, Jorge
Pericás Reinés, Rafael
Personat Labrador, Celia
Pol Castañeda, Sandra
Dra. Ponsell Vicens, María Esperanza
Riera López del Amo, Antonio
Riera Sampol, Ana Maria
Rodríguez Calero, Miguel Ángel
Dra. Romaguera Bosch, María Adoración
Dr. Rubiño Díaz, José Ángel
Dr. Russolillo Femenias, Giuseppe
Dra. Sansó Martínez, Noemí
Sastre Fullana, Pedro
Siquier Rabanedo, Bartomeu
Vicens Blanes, Francisco
Dra. Yañez Juan, Aina Maria
Dra. Zaforteza Lallemand, Concepción
Zuazaga Bolton, Noemí Sarah
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Canet Alibau, Aura Iris
21604 - Determinants Socials de la Salut Camps Bosch, Isabel María
21608 - Comunicació i Salut Dra. Pades Jiménez, Antonia (R)
21615 - Pràctiques Clíniques I Donoso Pedrero, Ángela
21619 - Infermeria en la Persona Gran
22700 - Anatomia Campano Cruz, Ildefonso
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
22703 - Bioquímica i Nutrició Dr. Mercadal Orfila, Gabriel Antonio
22704 - Educació i Promoció de la Salut
22705 - Fisiologia Humana
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Dra. Sansó Martínez, Noemí (R)
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
22710 - Alimentació i Dietoteràpia
22711 - Farmacologia
22712 - Infermeria de l'Adult I
22713 - Infermeria de l'Adult II
22714 - Infermeria de l'Adult III
22715 - Infermeria de l'Adult IV
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Camps Bosch, Isabel María
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental
22718 - Salut Sexual i Reproductiva Herrero Orenga, María Carmen (R)
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família
22720 - Pràctiques Clíniques II Muntaner Fernández, Regina
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
22722 - Infermeria de l'Adult V
22723 - Infermeria de l'Adult VI
22724 - Cures Pal·liatives Fradera Chavala, María Victoria
22725 - Pràctiques Clíniques III Luna Gallardo, Purificación
22728 - Pràctiques Clíniques VI Padrós Cano, Cecilia
22729 - Pràctiques Clíniques VII Bendito Barber, Clara
22730 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
22733 - Educació per a la Salut en l'Adolescència Dra. Bauzà Amengual, Maria de Lluc (R)
22741 - Entrevista Clínica, Comunicació Terapèutica i Transcultural Dra. Pades Jiménez, Antonia (R)
22742 - Cronobiologia i les seves Implicacions en la Salut
22750 - Pràctiques Clíniques IV
22751 - Pràctiques Clíniques V Padrós Cano, Cecilia