Escoltar

Grau d'Infermeria a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

22751. Pràctiques Clíniques V (2020-21)

Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per a la matrícula
 • cal haver superat l'assignatura 21615 - Pràctiques Clíniques I
 • cal haver superat l'assignatura 22720 - Pràctiques Clíniques II
 • cal haver superat l'assignatura 22725 - Pràctiques Clíniques III

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2020-21 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

 • (10) - GRUPO 10

  • Professorat
  • Responsable
  • Places
   20
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent
   Disponible a partir del 11/09/2020
  • Grup horari
   Disponible a partir del 09/09/2020

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre