Escoltar

Grau d'Infermeria a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

22730. Treball de Fi de Grau d'Infermeria (2020-21)

Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Treball fi de Grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per a la matrícula
 • cal haver superat 108 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria, totes les assignatures de tipus pràctiques externes
 • cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2020-21 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Anual

 • (10) - GRUPO 10

  • Professorat
  • Places
   20
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Guia docent
   Disponible a partir del 11/09/2020

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període : Anual

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Anual