Escoltar

Grau d'Infermeria a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

22723. Infermeria de l'Adult VI (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2020-21 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

 • (10) - GRUPO 10

  • Professorat
  • Places
   20
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
   Disponible a partir del 11/09/2020
  • Grup horari
   Disponible a partir del 09/09/2020

Guies docents d'anys anteriors