Escoltar

Grau d'Infermeria a Menorca

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

21615. Pràctiques Clíniques I (2020-21)

Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per a la matrícula
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 21619 - Infermeria en la Persona Gran
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22712 - Infermeria de l'Adult I
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22713 - Infermeria de l'Adult II
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22714 - Infermeria de l'Adult III
  • cal haver superat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22715 - Infermeria de l'Adult IV

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2020-21 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

  • (10) - GRUPO 10

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre