Escoltar

Grau d'Infermeria a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Infermeria a extingir .

La Infermeria contribueix a protegir i millorar la salut, la seguretat i el benestar de la població, prevenir la malaltia i les seves conseqüències i afavorir la sostenibilitat del sistema sanitari. Els/les infermers/es són experts/es a proporcionar cures per satisfer les necessitats de salut de les persones, les famílies i els grups socials en les diferents etapes del cicle vital i en situacions derivades de problemes de salut; a identificar les seves capacitats i a establir mètodes d'ajuda per compensar les seves limitacions, guiar-los, donar-los suport, ensenyar-los i promoure un entorn favorable al seu desenvolupament.

El títol d'infermer/a que habilita per a l'exercici d'activitats regulades a Espanya s'ajusta a les següents normes reguladores de l'exercici professional:

En aquest sentit, la Llei d'ordenació de les professions sanitàries (2003) apunta que correspon als titulats i titulades en Infermeria la direcció, avaluació i prestació de les cures d'infermeria orientades a la promoció, el manteniment i la recuperació de la salut, així com a la prevenció de malalties i discapacitats. El perfil professional del/a infermer/a generalista respon a un compromís social de promoure, millorar o restablir la salut de la població, gestionant recursos tecnològics,científics i humans amb la finalitat de liderar, prescriure i dispensar cures de qualitat, dirigits a usuaris/as, famílies i comunitat.
El/la futur/a professional ha d'estar capacitat/a per treballar en els diferents àmbits socials i institucions de salut, en contextos locals, nacionals i internacionals, duent a terme amb responsabilitat les múltiples dimensions inherents al seu rol. Per desenvolupar eficaçment el seu paper, la seva formació haurà de basar-se en els següents pilars:

  1. Conjugar en les seves decisions i actuacions els coneixements dels avanços científics, tecnològics i biomèdics de l'atenció a la salut, respectant sempre els principis ètics en la seva aplicació.
  2. Adquirir les competències per reconèixer i exercir el seu paper de forma autònoma i com a integrant d'equips interdisciplinaris que assegurin la resolució eficaç i de qualitat dels problemes de salut de la població.
  3. Comprendre la complexitat i diversitat de l'ésser humà, tenint en compte la diferència com a aspecte consubstancial a les persones que viuen i es desenvolupen en diferents contextos polítics, socials i culturals. El/la infermer/a entendrà que els determinants de salut modulen la demanda de cures i la forma de proporcionar-los.
  4. Desenvolupar un punt de vista crític i creatiu que li orienti per a una pràctica i recerca de qualitat.

 

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   84   6   78   12 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21604 - Determinants Socials de la Salut Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22700 - Anatomia Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22703 - Bioquímica i Nutrició Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
21608 - Comunicació i Salut Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22705 - Fisiologia Humana Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Obligatòria 3,0 Català Segon semestre
22710 - Alimentació i Dietoteràpia Obligatòria 3,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22704 - Educació i Promoció de la Salut Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22711 - Farmacologia Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
22712 - Infermeria de l'Adult I Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22713 - Infermeria de l'Adult II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
21615 - Pràctiques Clíniques I Pràctiques externes 12,0 Català Segon semestre
21619 - Infermeria en la Persona Gran Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22714 - Infermeria de l'Adult III Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22715 - Infermeria de l'Adult IV Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Obligatòria 3,0 Castellà Primer semestre
22718 - Salut Sexual i Reproductiva Obligatòria 3,0 Català Primer semestre
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22720 - Pràctiques Clíniques II Pràctiques externes 12,0 Català Primer semestre
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Obligatòria 3,0 Català Segon semestre
22722 - Infermeria de l'Adult V Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22723 - Infermeria de l'Adult VI Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22724 - Cures Pal·liatives Obligatòria 3,0 Català Segon semestre
22725 - Pràctiques Clíniques III Pràctiques externes 12,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22750 - Pràctiques Clíniques IV Pràctiques externes 9,0 Català Primer semestre
22751 - Pràctiques Clíniques V Pràctiques externes 9,0 Català Primer semestre
22728 - Pràctiques Clíniques VI Pràctiques externes 12,0 Català Segon semestre
22729 - Pràctiques Clíniques VII Pràctiques externes 12,0 Català Segon semestre
22730 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria Treball de fi de grau 12,0 Convocatòria única
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
22733 - Educació per a la Salut en l'Adolescència Optativa 3,0 Català Primer semestre
22741 - Entrevista Clínica, Comunicació Terapèutica i Transcultural Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
22742 - Cronobiologia i les seves Implicacions en la Salut Optativa 3,0 Castellà Primer semestre
21626 - Introducció a la Investigació Quantitativa en Salut Optativa 3,0
21631 - Tècniques Electrofisiològiques per al Diagnòstic Optativa 3,0
21679 - Ergonomia Optativa 3,0
21686 - Tècniques de Relaxació Optativa 3,0
22731 - Conflictes Ètics Relacionats amb la Salut Optativa 3,0
22732 - Maneig Infermer de Radiacions Electromagnètiques Optativa 3,0
22734 - Tècniques Específiques a Pacients durant el seu Primer any de Vida Optativa 3,0
22735 - Rols en els Diferents Àmbits de la Infermaria Perioperatòria Optativa 3,0
22736 - Infermeria d'Urgència en l'Àmbit Extrahospitalari Optativa 3,0
22737 - Preparació d'un Projecte d'Investigació i Escriptura d'Articles Científics Optativa 3,0
22738 - Infermeria en Teràpia Intensiva Optativa 3,0
22739 - Mindfulness, un Punt de Vista Optativa 3,0
22743 - Gènere, Salut i Atenció Sanitària Optativa 3,0
22744 - El Lideratge Infermer en les Polítiques de Salut: respons.profes.social Optativa 3,0
22745 - Cures Infermeres al Nounat Crític i Familiars Optativa 3,0
22746 - Cooperació al Desenvolupament en l'Àmbit de la Salut Optativa 3,0
22747 - Parlar en Públic: Competència Oral per a Professionals de la Salut Optativa 3,0
22748 - Salut Laboral Optativa 3,0
22749 - Electrocardiografia Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Disponible a partir del 23/07/2020