Escoltar

Grau d'Infermeria a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

22706. Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut (2020-21)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació Bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

El fons de la biblioteca per al proper any acadèmic 2020-21 estarà disponible en començar el curs ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre