Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Infantil a extingir.

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Alumnes de nou ingrés 178 188 187 194 139 127 120 125 112
Alumnes matriculats 178 343 492 654 626 616 584 510 489
Alumnes titulats - - - 107 104 123 158 110 112

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Maria Muntaner Pericàs
 • Andrea Cuervo Ariza

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat d'Educació

Treballs de Fi de Grau

 • El desenvolupament de la intel·ligència emocional a través de la psicomotricitat amb infants de 4 anys
 • Importància de les TIC a 0-6: revisió de la literatura dels estudis realitzats sobre l’impacte de les TIC.
 • Comparativa d’estudis projectius per a la detecció de maltractament i negligència infantil a través de les seves projeccions.
 • La diversitat lingüística i cultural en un centre educatiu de les Illes Balears
 • Quins tipus d'activitats afavoreixen l'aprenentatge de les matemàtiques als ambients no específics de matemàtiques.
 • Aligi Sassu
 • El joc simbòlic com a eina per descobrir les emocions dels infants en E.Infatil
 • Educando las emociones a través de los cuentos en la etapa de Educación Infantil 3-6
 • Treballar a l'aula d'infantil les rondalles menorquines i eivissenques a partir de les emocions.
 • Ús de la literatura infantil com a recurs per a treballar la por.
 • EDUCANDO LAS EMOCIONES A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUACIÓN INFANTIL
 • Are Disney and Pixar films adequate and appropriate for teaching English in infant Education?
 • Els jocs com a eina educativa per educar les emocions en l’etapa d’Educació Infantil
 • L'ensenyament matemàtic amb el mètode Cuisenaire a segon cicle d'Educació Infantil
 • Anàlisi de l'educació emocional a l'aula
 • Relació família escola. Una mirada respectuosa.
 • El vincle afectiu: component bàsic dins les aules d'educació infantil
 • La protecció de la infància al Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza
 • Aportacions de l’Educació Artística a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista
 • Paraula i moviment a l'Educació Infantil
 • Análisis del aprendizaje por proyectos en el MDS y las estrategias del docente
 • Aplicación práctica de la musicoterapia para estimular la atención y comunicación en niños con Trastorno del Espectro Autista y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
 • La interculturalitat a l'escola infantil (3-6 anys)
 • La Pedagogia Waldorf: Una nova visió de l'educació
 • Interculturalidad en Educación Infantil 3 - 6 años
 • La relaxació i l’atenció com a rutines de transició al CEIP Es Pont
 • Hàbits saludables a l’aula d’Educació Infantil
 • L'evolució històrica del concepte de família
 • Els contes com a expressió de les emocions
 • Les TIC com a eina de comunicació alternativa a la primera infància amb TEA
 • L’autisme i els contextos naturals: una manera de fer i aprendre a dins l’àmbit familiar
 • Los cuentos interactivos como recurso didáctico en la enseñanza de la lengua inglesa en educación infantíl
 • Art al carrer: una acció transformadora
 • Una mirada fotoetnogràfica als espais del CEIP Sant Jordi
 • La relaxació a través de la psicomotricitat en educació infantil
 • Obrint lesportes de l'aula a les famílies d'infantil
 • Els valors de les Rondalles en l'etapa d'Educació Infantil
 • L'espai de les terracetes: un umbral entre el dintre i el fora
 • La màgia de la llum: les instal·lacions artístiques a l’Educació Infantil.
 • Enseñar inglés como LE en un contexto educativo diverso de Mallorca: un cambio de mirada hacia la multiculturalidad
 • El joc com a instrument facilitador de la inclusió i atenció a la diversitat a l’etapa de 3-6 anys d’Educació Infantil
 • Fútbol: ¿Valores en juego e igualdad en el campo? Análisis de conductas Fair Play del equipo A.D. Son Sardina Prebenjamín
 • La destrucció i la transformació en les instal·lacions artístiques.
 • L'organització de l'aprenentatge cooperatiu als centres d'educació infantil
 • Las instalaciones artísticas mediante la pintura
 • Política municipal de Barcelona en matèria de creació d’espais no hostils a l’infant.
 • Nombratzart
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils I
 • Desenvolupament del llenguatge oral a través dels contes: Una proposta d’intervenció al segon cicle.
 • Atenció Primerenca en la Famílies i els Entorns Naturals: coordinació entre un SEDIAP i Escoles Infantils II
 • El paisatge sonor natural. Proposta didàctica al segon cicle d’Educació Infantil
 • Un procés de canvi metodològic a Educació Infantil
 • Trastorno específico del lenguaje (TEL) y recursos educativos en educación infantil
 • ¿ÉS LA CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA UNA ALIADA DE L’ADQUISICIÓ DE LA LECTOESCRIPTURA?
 • Trastorn d’Espectre Autista: sentits i ambientació de l’aula Infantil
 • The importance of English in the classrooms of early childhood education
 • Mindfulness y Yoga. Autorregulación emocional a través del juego en el Aula de Educación Infantil
 • El conte com a eina per a treballar la interculturalitat a l'aula d'infantil (3-6 anys)
 • Recull i anàlisi de contes per a treballar la Literatura Infantil
 • Procés de transformació de l’espai d’entrada
 • Viure el món de les matemàtiques
 • Els contes i altres recursos didàctics per treballar la interculturalitat a l'educació infantil (3-6 anys)
 • El desenvolupament de les habilitats socio-emocionals en l’educació infantil mitjançant el joc.
 • ¿El cuento es un agente globalizador en el mundo de la literatura infantil?
 • Aprendizaje significativo de la lengua inglesa en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • Descobrint la geometria i la mesura a través del joc (3-6 anys)
 • Els ambients d'aprenentatge. Proposta d'un ambient d'aprenentatge musical
 • Els Beneficis del Ioga i la Meditació a l’Etapa d’Educació Infantil: una proposta pràctica al CEIP Galatzó (3-6 anys)
 • Aprenentatge del llenguatge escri des d'una perspectiva constructivista. Una experiència a una aula de 5 anys.
 • Coeducación a través de la Educación Infantil
 • El significat de demanar perdó. Superació de la teoria de la ment als 3 anys.
 • La influencia dels contes en el desenvolupament lingüístic dels infants d'Educació Infantil.
 • Learning English through technology: Infant school education
 • El rol dels mestres en el Grups Interactius a Educació Infantil
 • Els Grups Interactius, una pràctica inclusiva en les Comunitats d’Aprenentatge
 • Aprenentatge cooperatiu: anàlisi de les competències socioemocionals sobre les dinàmiques cooperatives per a la cohesió de grup
 • La resposta educativa davant la infància protegida. La relació del docent amb les famílies d'acolliment familiar
 • La psicomotricitat en infants amb Síndrome de Down, una passa a l’autonomia
 • La intervenció educativa sobre l'educació sexual en la primera inància
 • La importància de la música pel desenvolupament infantil
 • Descripción y análisis del proceso de aprendizaje de la lectoescritura en dos aulas diferentes
 • EL JOC COM A EINA DE SOCIALITZACIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA
 • El suport a l'Educació Infantil en una escola que aposta per a la inclusió
 • Recopilación de recursos online para trabajar las competencias matemáticas en el segundo ciclo de Educación Infantil a través de la Pizarra Digital Interactiva.
 • El tractament de la diversitat a les aules de s'Arenal
 • Un món per descobrir. Els ambients d'art
 • : Comparativa d’estratègies del desenvolupament del llenguatge a dos centres d’Educació Infantil
 • La integració d'infants a les aules envers la interculturalitat
 • El papel de la madurez en el aprendizaje de la lectoescritura
 • El CEIP Verge de Lluc en su cincuenta aniversario: una aproximación a sus inicios a través de los testimonios personales.
 • Un viatge per la infància al llarg de la història
 • Anàlisi de l’estètica d’una escola urbana. Congrés Indians
 • El màgic poder de la música i la seva educació pel desenvolupament integral de l'infant
 • Estrategias de intervención de las maestras para acompañar y guiar a los niños y generar aprendizaje en el trabajo por proyectos
 • Influencia de la práctica psicomotriz en el desarrollo sano de la personalidad de niños provenientes de entornos socioculturales y económicos bajos.
 • Importancia del momento adecuado para iniciar la lectoescritura en Infantil
 • El fil que ens pot unir: la comunicació entre les famílies i l'aula d'Educació Infantil a través d'un weblog
 • La importància de la transmissió dels hàbits, els rituals i les rutines a l’Educació Infantil
 • El método montessori en la lectoescritura
 • Planificació i organització del treball de les emociones dins l’aula
 • Els Contes Motors en l’àmbit de la Psicomotricitat a través de la Innovació
 • La observación del aprendizaje cooperativo en la etapa de Educación Infantil.
 • LA EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DEL JUEGO
 • L'Escola Nova. Una proposta per una educació de qualitat
 • L'aprenentatge matemàtic a traves dels contes infantils
 • La importancia de las actividades acuáticas en edades tempranas
 • Els beneficis de la dansa com a recurs pedagògic en l’etapa d’Educació Infantil
 • El model educatiu del CEIP El Martinet
 • Necessitats i beneficis del moviment en l’etapa de 3-6 anys. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Verge de Lluc
 • Estudi sobre l’ús de les tIC que utilitza un centre d’Educació Infantil per la relació amb les famílies
 • Dues perspectives de moviment: Bernard Aucoutourier i Emmi Pikler
 • L’ensenyament de la música a partir del moviment a Educació Infantil
 • L’alimentació saludable després de la lactància fins als 6 anys: testimonis i experiències de professionals del camp educatiu i sanitari
 • Concepciones actuales sobre Arte en Educación Infantil
 • EL MASSATGE COM A EINA DE RELAXACIÓ EN EL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Mirant pel forat del pany: En exemple de documentació pedagògica per a famílies del CEIP El Martinet
 • La importància del joc simbòlic en la psicomotricitat
 • Coeducación en el ámbito escolar
 • Aproximación biográfica a la vida y obra de Susana Volosín
 • L'estimulació del llenguatge a partir dels jocs lingüístics a educació infantil (4-5 anys)
 • Temps altemps, des d’una perspectivade l’educació lenta
 • Les Intel·ligències Múltiples dins els ambients d’aprenentatge
 • El joc en les avantguardes
 • Coneix a l’infant inquiet i desatent: Estudi del TDA-H a l’aula d’infantil
 • Cuines del món. Estratègies d'intervenció educatives per la diversitat cultural a través de la gastronomia a l'etapa d'educació infantil.
 • Competència lingüística d'una aula de 5 anys de l'escola Pureza de Manacor a partir del Termòmetre Lingüístic
 • L'adquisició dels continguts lògic-matemàtics a través del joc a Educació Infantil
 • La comunicació afectiva des de la figura del tutor/a a l'educació infantil
 • A PRENDIZAJE COOPERATI VO Y SU PRÁCTICA EN EL AULA
 • METODOLOGIA D’APRENENTATGE PER AMBIENTS: Un camí per aprendre fent.
 • La vivencia del llanto en las aulas o centros de educación infantil
 • Promoure la sensibilitat estètica cap a la natura
 • La relació dels infants de 0 a 6 anys amb l’educació ambiental i l’entorn natural d’Algaida
 • La musicoteràpia com element afavoridor de la comunicació en infants amb paràlisi cerebral
 • Els sistemes de comunicació per a infants amb Paràlisi Cerebral
 • L'organització i gestió dels ambients al CEIP Establiments
 • Bullying, impacto socioemocional en la primera infancia
 • L’ESCOLARITZACIÓ D’UN INFANT AMB LIMITACIONS MOTRIUS A L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • L'art d'intervenir.
 • La alimentación saludable en segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) Belén Jimeno Bennassar Grado de Educación Infantil Año académico
 • La Depuració del magisteri
 • La inclusió educativa. Anàlisi del cas d’un infant amb dificultats
 • La comunicació espontània amb les famílies a les aules d'Educació Infantil. Entrades i sortides al CEIP Robines
 • El rol del psicomotricista en les sessions de psicomotricitat
 • L'infant protagonista: un recurs que millora la participació de les famílies a l'escola
 • Les matemàtiques a través dels contes
 • La relaxació a l’educació infantil aplicada a L’aula de 3-4 anys
 • Evolució de l'estudi de la neurobiologia de les emocions i aplicacions a Educació Infantil
 • El caràcter pedagògic de la dansa a l’Educació Infantil
 • Joc heurístic a l'etapa d'educació infantil.
 • L’Art Contemporani a l’Educació Infantil. Performances i Pintura Minimalista
 • La educación emocional en las aulas de Educación Infantil
 • LA VIVÈNCIA DEL TEMPS ALS ESPAIS DE L’ESCOLA EL MARTINET
 • Avaluació de les dificultats del llenguatge i proposta d’intervenció educativa a l’aula d’infantil
 • Resolució de conflictes: intervencions de l'educador al CEIP Establiments
 • Els usos lingüístics dels infants en els ambients de joc simbòlic: un cas pràctic
 • El maltractament infantil: una revisió de les seves conseqüències en l'àmbit escolar
 • La influència del joc simbòlic en el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors
 • El aprendizaje experiencial en espacios naturales aplicado a Educación Infantil
 • Afavorir la resiliència a través del mindfullness en infants amb vulnerabilitat socioemocional
 • Anàlisi del contingut matemàtic en la metodologia dels ambients d'aprenentatge: donar veu a les accions espontànies dels infants
 • Elements que afecten i condicionen la cultura d'una comunitat professional que fa front a la sostenibilitat d'un projecte de millora: estratègies i recursos per crear una cultura de cooperació i organització
 • Cap a una infància sense exclusió. Història de vida com a relat d’una experiència
 • El llenguatge expressiu dels infants amb Síndrome de Down: estudi i intervenció d’un cas
 • El plaer per la literatura a l'educaciç'ó infantil: la importàncuiade la biblioteca escolar i la col.laboració de família i mestres
 • Las etapas del desarrollo psicomotor y posibles alteraciones en el aula
 • El modelo del psicomotricista en educación infantil
 • Desarrollo evolutivo del juego en la primera infancia (3-6).
 • Anàlisi del desenvolupament cognitiu-motor de l'infant a la primera infància
 • Documentar per créixer; un mirall d’experiències
 • Relajación a través de la música en Educación infantil.
 • Las apps como herramienta organizativa y de comunicación en los centros de educación infantil
 • El uso de las canciones que implican movimiento en el aprendizaje de vocabulario en inglés en educación infantil.
 • Arte y emoción. La importancia de trabajar la educación emocional a través de arte en la etapa de educació infantil
 • El lenguaje oral y su didáctica en Educación Infantil
 • L'expressió artística com a eina per treballar les emocions en Educació Infantil
 • El conte com a estratègia metodològica
 • Les relacions família i escola en Educació Infantil. Hbailitats comunicatives en el CEIP Sa Graduada
 • Anàlisi dels personatges dels contes més coneguts de la literatura universal
 • La importància del joc en el desenvolupament psicomotor
 • La mare de dia com a figura referent
 • Análisis de aplicaciones informáticas de apoyo al aprendizaje de la lecto-escritura
 • Anàlisi dels ambients de l’EI Sa Torre
 • Com afecta la interculturalitat a l'aula de 5 anys
 • Instal.lacions artístiques i joc simbòlic
 • EL perfil fonològic dels alumnes d'una aula de 5 anys.
 • Els ambients d’aprenentatge: un camí cap a l'inclusió
 • Evolución del TDAH. Intervención en el ámbito familiar, educativo y social.
 • Anàlisi de la figura de la cap d’estudis del CEIP Es Pont: com ser una bona líder pedagògica.
 • La metodologia d’ambients: aprendre més enllà del currículum
 • DESCUBRIENDO EMOCIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
 • La documentació com a part del procés educatiu. Proposta de millora al CEIP Sant Miquel (Son Carrió)
 • La intervención del docente en una sesión de psicomotricidad
 • Matemàtiques cooperatives amb material manipulable
 • Art sostenible: propostes didàctiques amb materials reciclats i la tècnica de l'estampació
 • De l'educació artística a l'educació sensible
 • La pràctica de la Psicomotricidad Educativa y Preventiva
 • D'on ve mon pare?
 • El teatre i l’expressió corporal a l’Educació Infantil. Una proposta per a la seva aplicació