Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Infantil a extingir .

En què consisteix?

El principal objectiu dels estudis és capacitar per a la professió de mestre d'educació infantil.

Què hi aprendràs?

Competències personals relacionals, que inclouen, entre altres, la capacitat per fomentar la convivència i la resolució pacífica de conflictes.

Competències academicodisciplinàries com, per exemple, la capacitat per analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Competències professionals relacionades amb la capacitat per abordar l'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.

Consulta totes les competències de l'estudi.

Què podràs fer en haver acabat?

  • L'estudi de grau d'Educació Infantil habilita per a la professió de mestre d'educació infantil.
  • L'especialitat d'Orientació Educativa, si s'ha cursat el Màster Universitari en Formació del Professorat.
  • Altres sortides acadèmiques lligades a l'oferta de postgraus existent.

Viatja i aprèn

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El grau està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua que garanteixen el seu prestigi i el seu reconeixement europeu. Pots veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
  100 places
240 crèdits. 4 anys de durada
Presencial
Idioma: Català, Castellà, Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 16,21¤ (*)
Cost total del primer curs de primera matrícula, amb taxes incloses, per a membres de la Unió Europea més joves de 28 anys i sense cap condició especial: 1.020,32¤ (*)
(*) Preus de l'any acadèmic 2019-20

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb la secretaria Guillem Cifre de Colonya