Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Infantil a extingir.

Educació Infantil segon curs grup 02 tarda

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22009 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I   GRUP 02 (HORABAIXA) 09/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22009 - Estratègies d'Intervenció Educativa en la Primera Infància I   GRUP 02 (HORABAIXA) 05/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22010 - Educació Inclusiva   GRUP 02 (HORABAIXA) 16/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22010 - Educació Inclusiva   GRUP 02 (HORABAIXA) 06/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-14
22011 - Psicologia de l'Educació   GRUP 02 (HORABAIXA) 11/01/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
22011 - Psicologia de l'Educació   GRUP 02 (HORABAIXA) 07/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22012 - Observació i Documentació   GRUP 02 (HORABAIXA) 14/01/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22012 - Observació i Documentació   GRUP 02 (HORABAIXA) 08/02/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
22013 - Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual   GRUP 02 (HORABAIXA) 22/01/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-01
  • Guillem Cifre de Colonya Aula C-14 Aula de Plàstica
22013 - Educació Artística i Estètica. Fonaments de l'Art Plàstic i Visual   GRUP 02 (HORABAIXA) 04/02/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula C-01
  • Guillem Cifre de Colonya Aula C-14 Aula de Plàstica
22014 - Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància   GRUP 02 (HORABAIXA) 10/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-13
22014 - Desenvolupament Psicomotor en la Primera Infància   GRUP 02 (HORABAIXA) 01/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-03
22015 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància   GRUP 02 (HORABAIXA) 17/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-11
22015 - Desenvolupament i Educació Socioemocional en la Primera Infància   GRUP 02 (HORABAIXA) 02/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-11
22016 - Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil   GRUP 02 (HORABAIXA) 07/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula de videoconferència. Planta baixa, bloc A
22016 - Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil   GRUP 02 (HORABAIXA) 03/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-12
22017 - L'Educació Corporal i Musical del Mestre   GRUP 02 (HORABAIXA) 19/06/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula B-02
22017 - L'Educació Corporal i Musical del Mestre   GRUP 02 (HORABAIXA) 04/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula C-12 Aula de Música
22018 - La Representació Escènica en l'Escola Infantil   GRUP 02 (HORABAIXA) 21/06/2019 16:00 - 19:00
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-15
  • Guillem Cifre de Colonya Aula A-16
22018 - La Representació Escènica en l'Escola Infantil   GRUP 02 (HORABAIXA) 05/07/2019 16:00 - 19:00 Guillem Cifre de Colonya Aula A-12