Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Infantil a extingir.

22030. Pràcticum II (3-6) (2018-19)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo.
Crèdits 24 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver superat 91,2 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus obligatòria, formació bàsica i pràctiques externes de 1r i 2n curs

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Període : Convocatòria única

 • (2) - GRUP 2, 2S

  • Places
   Sense límit en el període de matrícula ordinària. D'acord amb el pla específic de la facultat en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
   d'impartició
  • Guia docent
   Pendent
  • Grup horari
   Pendent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

 • (1) - GRUP 1, 2S, GEDI, GEI2

 • (2) - GRUP 2, 2S

 • (3) - GRUP 3, 2S

  • Professorat
   Antoni Artigues Bonet
  • Guia docent
   Pendent
 • (4) - GRUP 4, 2S

  • Professorat
   Ramon Miquel Bassa Martín
  • Guia docent
   Pendent
 • (5) - GRUP 5, 2S

 • (6) - GRUP 6, 2S

  • Professorat
   Josefa María Cabot Martínez
  • Guia docent
   Pendent
 • (7) - GRUP 7, 2S

  • Professorat
   Joana Maria Furió Terrasa
  • Guia docent
   Pendent
 • (8) - GRUP 8, 2S

  • Professorat
   Pilar González Linares
  • Guia docent
   Pendent
 • (9) - GRUP 9, 2S

  • Professorat
   María José Guasp Florit
  • Guia docent
   Pendent
 • (14) - GRUP 14, 2S

 • (15) - GRUP 15, 2S

 • (16) - GRUP 16, 2S

 • (17) - GRUP 17, 2S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre