Escoltar

Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

22001. Bases Didàctiques i Disseny Curricular (2019-20)

Per cursar aquesta assignatura hauràs de presentar, obligatòriament, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Consulta més informació sobre què és i com sol·licitar-lo .
Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GEDI, GEI2

  • Professorat
   María Isabel Pomar Fiol
  • Responsable
   María Isabel Pomar Fiol
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
 • (2) - GRUP 2, 1S, GEDI, GEI2

  • Professorat
   María Isabel Pomar Fiol
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Primer semestre

 • (1) - GRUP 1, 1S, GEDI, GEI2

  • Professorat
   María Isabel Pomar Fiol
  • Responsable
   María Isabel Pomar Fiol
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
 • (2) - GRUP 2, 1S, GEDI, GEI2

  • Professorat
   María Isabel Pomar Fiol
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Guia docent
Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2014-15 podeu consultar el cercador de guies docents