Grau

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Grau Educació Infantil- Primer curs- Grup 11 (Eivissa)

Assignatura Grup Examen Localitzacions
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica   GRUP 11 EIVISSA 05/07/2019 09:00 - 12:00