Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

22031. Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver superat 150 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica, totes les assignatures de tipus obligatòria, totes les assignatures de tipus optativa, totes les assignatures de tipus pràctiques externes
 • cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica de 1r i 2n curs

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA

 • (12) - GRUP 12, 2S, EIVISSA

 • (34) - GRUP 34, 2S, EIVISSA

  • Professorat
   Adan Amor Garriga Torres
  • Responsable
   Adan Amor Garriga Torres
  • Guia docent
   Pendent
 • (35) - GRUP 35, 2S, EIVISSA

  • Professorat
   Maria dels Àngels Calvo Torrent
  • Responsable
   Maria dels Àngels Calvo Torrent
  • Guia docent
   Pendent
 • (36) - GRUP 36, 2S, EIVISSA

  • Professorat
   María Nieves García Ferrer
  • Responsable
   María Nieves García Ferrer
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre