Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

22030. Pràcticum II (3-6) (2018-19)

Crèdits 24 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

  Requisits per la matrícula
 • cal haver superat 91,2 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de tipus formació bàsica, obligatòria, pràctiques externes i optativa de 1r i 2n curs

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Període : Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Període : Segon semestre

 • (8) - GRUP 8, 2S, EIVISSA

  • Professorat
   María Nieves García Ferrer
  • Guia docent
   Pendent
 • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA

 • (12) - GRUP 12, 2S, EIVISSA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Període : Segon semestre

 • (8) - GRUP 8, 2S, EIVISSA

  • Professorat
   María Nieves García Ferrer
  • Guia docent
   Pendent
 • (11) - GRUP 11, 2S, EIVISSA

 • (18) - GRUP 18, 2S, EIVISSA