Grau d'Educació Infantil (Pla 2009) a Eivissa

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

22023. Reflexió i Innovació Educativa (2018-19)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla a extingir i assignatura no oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )