Escoltar

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

El grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica habilita per exercir la professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial. Aquests estudis venen regulats per l'ordre ministerial CIN/351/2009 de 9 de febrer de 2009 (BOE 20 febrer 2009).

Aquest grau s’emmarca en l’entorn dels graus relacionats amb l’Enginyeria Industrial. L’Enginyeria Industrial engloba el conjunt de tecnologies, serveis i aplicacions que són necessaris als entorns industrials. Dins les tecnologies industrials es pot considerar una gran varietat de camps que donaran lloc a diferents títols de grau, com el Graduat en Enginyeria Mecànica, el Graduat en Enginyeria Elèctrica, el Graduat en Enginyeria Química Industrial, el Graduat en Enginyeria Tèxtil o el Graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica que aquí es presenta. 

Aquest títol de grau formarà l’estudiant en l’anàlisi, la projecció, el plantejament, l’optimització i el control de la producció de béns i serveis, considerant aspectes econòmics, tecnològics i socials. El títol es troba focalitzat a la tecnologia específica d’electrònica industrial i automàtica, per la qual cosa els camps tecnològics d’aplicació són variats; així, es plantejaran temes d’electricitat, d’electrònica industrial, de control de sistemes, d’automatització de processos industrials, de motors elèctrics i control d’aquests, d’energia, d’informàtica, de disseny de plantes industrials... L’estudiant aprendrà a dissenyar, especificar i analitzar sistemes a partir de l’ús, d’una forma àmplia i genèrica, de coneixements i mètodes de les ciències matemàtiques, físiques, socials...

Curs d’adaptació al Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   24   *   12 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20301 - Matemàtiques II - Càlcul Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
20302 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Castellà Primer semestre
21760 - Empresa Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Primer semestre
22401 - Física General Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
22404 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20305 - Matemàtiques III -Estadística Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
22400 - Matemàtiques per a l'Enginyeria Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22402 - Teoria de Circuits Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22403 - Electromagnetisme i Ones Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
22405 - Química Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22406 - Enginyeria de Materials Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22407 - Components i Sistemes Electrònics Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22408 - Màquines Hidràuliques Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22409 - Sistemes Mecànics Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22497 - Electrònica Digital Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22410 - Introducció a la Informàtica Industrial Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
22412 - Enginyeria Termoenergètica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22413 - Regulació Automàtica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22414 - Electrònica Analògica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22498 - Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 3,0 Català Segon semestre
22499 - Enginyeria Ambiental Obligatòria 3,0 Segon semestre
22411 - Prevenció de Riscs Laborals i Medi Ambient Obligatòria 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22415 - Tecnologia Electrònica Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22417 - Electrotècnia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22418 - Electrònica de Potència Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22422 - Xarxes de Comunicació Industrials Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22423 - Informàtica Industrial Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22416 - Automatització Industrial Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22419 - Control per Computador Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
22420 - Màquines Elèctriques Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22421 - Instrumentació Electrònica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22424 - Robòtica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22425 - Projectes Industrials Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22426 - Sistemes Electrònics Digitals Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22427 - Ampliació d'Automatització Industrial Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22496 - Organització de la Producció Industrial Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
22428 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial Treball de fi de grau 12,0 Anual
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22430 - Microelectrònica Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
22439 - Ampliació de Robòtica Optativa 6,0 Català Primer semestre
22443 - Energies Renovables Optativa 6,0 Anglès Primer semestre
20394 - Sostenibilitat i Gestió de l'Energia en l'Edificació Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20395 - English for Engineering Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
22431 - Disseny i Simulació Electrònica Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
22437 - Visió Industrial Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
22440 - Laboratori d'Automatització Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
22449 - Sistemes Encastats Optativa 6,0 Català Segon semestre
22447 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial Optativa 6,0 Anual
22448 - Pràctiques Externes II d'Enginyeria Electrònica Industrial Optativa 6,0 Català Anual
21708 - Sistemes Operatius Optativa 6,0
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes Optativa 6,0
22388 - Energia Solar Fotovoltaica Optativa 6,0
22429 - Ampliació d'Instrumentació Electrònica Optativa 6,0
22432 - Sistemes Industrials de Potència Optativa 6,0
22433 - Control de Màquines Elèctriques Optativa 6,0
22434 - Control Intel·ligent de Sistemes de Potència Optativa 6,0
22435 - Xarxes de Transport Elèctric Optativa 6,0
22436 - Sistemes Integrats de Fabricació Optativa 6,0
22438 - Sistemes de Percepció Optativa 6,0
22441 - Instal·lacions Tèrmiques i Hidràuliques en l'Edificació Optativa 6,0
22442 - Sistemes d'Energia Solar Tèrmica Passius i Actius Optativa 6,0
22444 - Estructures Optativa 6,0
22445 - Sistemes amb Garantia de Funcionament Optativa 6,0
22483 - Ampliació de Programació Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 1r curs cronograma exàmens