Grau

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 4t curs

Assignatura Grup Examen Localitzacions
20395 - English for Engineering   GEEI 19/06/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A4-B. Planta baixa ala nord
20395 - English for Engineering   GEEI 03/07/2019 16:00 - 20:00
22425 - Projectes Industrials   GEEI 23/01/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A3. Planta baixa ala est
22425 - Projectes Industrials   GEEI 08/02/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A8.Planta primera ala est
22426 - Sistemes Electrònics Digitals   GEEI 16/01/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A1. Planta baixa ala est
22426 - Sistemes Electrònics Digitals   GEEI 06/02/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A5.Planta primera ala est
22427 - Ampliació d'Automatització Industrial   GEEI 10/01/2019 16:00 - 20:00
  • Anselm Turmeda Aula A7.Planta primera ala est
  • Anselm Turmeda Aula A8.Planta primera ala est
22427 - Ampliació d'Automatització Industrial   GEEI 04/02/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A5.Planta primera ala est
22430 - Microelectrònica   GRUP 5, 1S, GEEI 18/01/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
22430 - Microelectrònica   GRUP 5, 1S, GEEI 07/02/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula 11, 2a. planta, ala Nord
22431 - Disseny i Simulació Electrònica   GEEI 13/06/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula 10, 1a. planta, ala Nord
22431 - Disseny i Simulació Electrònica   GEEI 08/07/2019 16:00 - 20:00
22437 - Visió Industrial   GEEI 11/06/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula 11, 2a. planta, ala Nord
22437 - Visió Industrial   GEEI 05/07/2019 16:00 - 20:00
22439 - Ampliació de Robòtica   GEEI 22/01/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A6.Planta primera ala est
22439 - Ampliació de Robòtica   GEEI 06/02/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula 11, 2a. planta, ala Nord
22440 - Laboratori d'Automatització   GEEI 07/06/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A8.Planta primera ala est
22440 - Laboratori d'Automatització   GEEI 04/07/2019 16:00 - 20:00
22449 - Sistemes Encastats   GEIN-GEEI 12/06/2019 09:00 - 13:00 Anselm Turmeda Aula 12. Planta baixa ala est
22449 - Sistemes Encastats   GEIN-GEEI 09/07/2019 16:00 - 20:00
22496 - Organització de la Producció Industrial   GEEI 14/01/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A1. Planta baixa ala est
22496 - Organització de la Producció Industrial   GEEI 05/02/2019 16:00 - 20:00 Anselm Turmeda Aula A8.Planta primera ala est